beställa beconase aq från sverige

recept på tamoxifen

Olika symtom utöver huvudvärken. Dåsighet, förvirring, minnesförlust, känselförändringar, feber, ledvärk och muskelvärk talar för att det kan vara en allvarlig sjukdom bakom.

Huvudvärk som börjar efter 50 års ålder. Detta kan vara en allvarlig sjukdom till dess att motsatsen har bevisats eftersom de flesta ofarliga huvudvärkstyper som spänningshuvudvärk och migrän börjar före 50 års ålder.

Olika huvudvärksformer:

 • Spänningshuvudvärk: En vanligen molande värk som de flesta människor har upplevt vid något tillfälle. Den är ofta kopplad till stress och utgör 90% av all huvudvärk.
 • Läkemedelsorsakad huvudvärk: Många patienter har täta huvudvärksattacker och ofta daglig konsumtion av receptfria och receptbelagda värkmediciner. Man har påvisat förhållandet att vissa preparat själva kan orsaka huvudvärk om de tas omdömeslöst. Även vanliga preparat som Treo och Alvedon kan orsaka huvudvärk om de används dag efter dag.
 • Migrän: Detta tillstånd är 2-3 ggr vanligare hos kvinnor än hos män och i en del fall anses hormonella faktorer vara med. Typiskt är det anfallsvisa förloppet där kanske hälften känner en del föraningar om att ett anfall ska komma. Värken, vanligen svår och halvsidig, föregås ibland av synrubbningar och andra symtom. Kräkningar och kraftigt illamående samt rörelsekänslighet och ljusskygghet följer ofta med.
 • Hortons huvudvärk: Den svårast huvudvärksformen som förekommer i episoder med ett "svärmliknande" mönster. Kallas därför i engelskt språkbruk "cluster headache". Ibland benämnd självmordshuvudvärk p.g.a. de kraftigt smärtsamma attackerna.
 • Kronisk paroxysmal hemikrani: Sällsynt form som liknar Hortons huvudvärk men som man bör tänka på p.g.a. att den är lättare att bota.
 • En speciell form är den sk ansiktsneuralgin eller trigeminusneuralgi. Yttrar sig som kortvariga elektriska stötar i ena ansiktshalvan.

Huvudvärk kan ha många utlösande orsaker. Ibland kan flera av nedanstående faktorer förekomma samtidigt:

 • Tyramininnehållande födoämnen som vin, stark ost, choklad och fisk kan utlösa migränanfall. Vissa människor är känsliga för citrusfrukter, avocado, plommon, körsbär och bananer. Många andra födoämnen kan utlösa migränanfall och det är en bra ide att fundera över om det finns något samband med den mat du äter.
 • Livsmedelstillsatser med Glutamat.
 • Stress, muskelspänning, bihåleinflammation (sinuit), förstoppning, högt blodtryck, premenstruell spänning, läkemedel och ett svängande blodsocker kan bidraga.
 • Dåliga arbetsställningar, felaktig syn och undermålig belysning.
 • En bakomliggande whiplashskada mot nacken.
Behandlingstips:
 • Lär dig en teknik för stresshantering, t ex Qi Gong, tillämpad avslappning eller meditation.
 • Se till att undvika förstoppning genom att underlätta för en god tarmfunktion. Eventuellt med hjälp av Clysmatic eller liknande metoder för tarmreglering.
 • Uteslut födoämnen som kan ge allergier genom att fasta och sedan lägga till ett födoämne i taget om det gäller en svårbehandlad huvudvärk. C-vitamin stabiliserar histaminhalten i blodet, se "tips vid astma" och kan användas även vid födoämnesutlöst migrän. Vitamin B6 och B3 har givits i syfte att balansera serotoninnivåerna. En fasta på t ex 3 veckor och därefter laktovegetabilisk kost kan ofta bryta ett livslångt lidande för gott. Många gånger räcker det med enbart råkost och uteslutande av mjölkprodukter.
 • Magnesium som kosttillskott är effektivt mot migrän och det har sannolikt också värde som tillägg vid mera muskulärt orskakad spänningshuvudvärk. Koffeinet i kaffe och vissa mediciner som intas mot huvudvärk verkar utdrivande på mineraler som magnesium och det kan tänkas ge upphov till onda cirklar. Stress ökar också utsöndringen av magnesium och om inte stressen bidrar till huvudvärk så orsakar nog huvudvärken i sig att man får en extra stressfaktor.
 • För att minska stress:
  • Utöva en regelbunden motion.
  • Terapeuthjälp om det finns psykiska blockeringar.
 • Tandpressning under natten kan vara en bidragande faktor. Tala med din läkare eller tandläkare.
 • Akupunktur har flera verkningsmekanismer. Se "tips: akupunktur". Metoden tycks vara speciellt effektiv vid migrän.
 • Autogen träning och självhypnos kan vara metoder som passar en del huvudvärkspatienter. Blockad av den andra halsryggradsnerven (C2) och nacknerver (nervus occipitalis) är tekniker som räknas till de vanliga blockader som ges vid smärttillstånd. Tekniken finns även beskriven i den kontinentala formen av Neuralterapi och metoden tillämpas ibland även om kanske akupunktur rekommenderas i första hand. I en norsk studie fick man smärtfrihet från värk utlöst från nacken (cervikogen huvudvärk) i 50% av fallen. Bovim G. Berg R. Dale LG. Department of Neurology, Trondheim University Hospitals, Norway. Cervicogenic headache: anesthetic blockades of cervical nerves (C2-C5) and facet joint (C2/C3). Pain. 49(3):315-20, 1992 Jun.
 • Samma grupp har gjort en studie på injektioner med sterilt vatten och man fick då ingen säker effekt på spänningshuvudvärk men däremot vid whiplashskador och värk från nacken med sekundär huvudvärk.
 • Biofeedback (biologisk återkoppling): en "lögndetektorliknande" teknik för att lära sig kontrollera kroppens reaktioner kan användas direkt för att påverka huvudvärk. Har provats speciellt för behandling av värk hos gravida där man vill undvika mediciner.
 • Manuell behandling av nacken är en ofta utförd behandling i syfta att reducera huvudvärk med ursprung i nacken. En studie i Danmark har utförts för att kunna avgöra effekten av manipulation: Nilsson N. Nordic Institute of Chiropractic, Odense, Denmark. A randomized controlled trial of the effect of spinal manipulation in the treatment of cervicogenic headache. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 18(7):435-40, 1995 Sep. Resultatet visar på en möjlig effekt på huvudvärken men det var svårt att få klar statistisk signifikans.
 • Den mjukare (och säkrare!) metoden mobilisering bör användas i första hand vid cervikogen huvudvärk. En studie visar effekt av behandlingen: Schoensee SK. Jensen G. Nicholson G. Gossman M. Katholi C.Baptist Medical Centers at Montclair, Birmingham, AL, USA. The effect of mobilization on cervical headaches. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 21(4):184-96, 1995 Apr.
 • Örter och naturmedel kan provas: Te på vändeört (valeriana), meliss (citronmeliss), kamomill, rölleka (kramplösande) och Skogsborgs te nummer 25 rekommenderas vid Tallmogården. Även vetegroddolja och jättenattljusolja t ex Preglandin är värt att prova.
 • Imigran som är den medicin som effektivast kan bryta ett migränanfall som redan har börjat finns nu i flera former; tabletter, nässprej, injektionsform och stolpiller. Det finns dock rapporter om att en kombination av vanlig acetylsalicylsyra (ASA) i form av receptfritt Treo eller liknande tillsammans med en tablett metoklopramid ( Primperan) ger samma effekt om det tas någorlunda tidigt vid migränanfall. Den kuren kostar bara 3 kr, 30 ggr mindre än Imigran och det kan vara anledningen till att behandlingen inte nämndes på den aktuella temadagen om huvudvärk. Se referat nedan.
 • Ännu billigare blir det om man behandlar migrän med metoderna som nämns i boken: "Migrän kan besegras med diet: av Rodolfo Low, SvD förlag. Metoderna stämmer mycket väl överens med Tallmogårdens behandlingsprogram.
 • Motion och även mera intensiv träning kan bryta ett uppseglande migränanfall.
 • Glutenfri kost kan bota vissa huvudvärksformer. Intolerans mot gluten kan ligga bakom återkommande huvudvärk. Det visar en ny studie som publicerats i den medicinska tidskriften Neurology. De amerikanska forskarna undersökte tio patienter med återkommande huvudvärk där några av dem upplevde försämrad muskelsamordning.. Undersökning av patienterna med magnetkamera visade också att det pågick en inflammatorisk process i det centrala nervsystemet. Nio av patienterna upplevde symtomlättnad när de fick gå över till glutenreducerad kost.
 • Naturläkemedel:
  • Salus Migränte. Receptmall

   The effectiveness of combined oral lysine acetylsalicylate and metoclopramide compared with oral sumatriptan for migraine.

   Author Tfelt-Hansen P; Henry P; Mulder LJ; Scheldewaert RG; Schoenen J; Chazot G Address Bispebjerg Hospital, Copenhagen, Denmark. Source Lancet, 346: 8980, 1995 Oct 7, 923-6

   Aspirin is commonly used to treat migraine attacks, although sumatriptan, a much more expensive treatment, is also effective. We compared a combination of lysine acetylsalicylate (equivalent to 900 mg aspirin) and 10 mg metoclopramide (LAS+MTC) with oral sumatriptan (100 mg) and placebo in 421 patients with migraine. LAS+MTC was as effective as sumatriptan with a decrease of headache from severe or moderate to mild or none of 57% and 53%, respectively, for the first migraine attack treated. Both treatments were better than placebo (success rate 24%, p Hög kaffekonsumtion som ger en hel del koffein kan bidraga till huvudvärk. Prova gärna att få vara i en kaffefri miljö och när man ska koppla av kan det vara en fördel om man låter kroppen "vila" från koffein som är den huvudsakligt verksamma substansen i kaffe.

   Det bästa är om man trappar ner på kaffet i god tid innan vistelsen. Ett sätt kan vara att minska konsumtionen med ½kopp per dag.

   Syntom vid kaffeabstinens: Mycket vanligt är huvudvärk som varar en till fem dagar. Vidare rapporteras irritabilitet, oförmåga att utföra sedvanliga arbetsuppgifter, nervositet, rastlöshet, trötthet och i extrema fall illamående och kräkning.

   Vanligaste formen av huvudvärk från episodisk till kronisk huvudvärk med symtom enl. nedan och inte orsakad av skada eller annan sjukdom. Episodisk huvudvärk om ≤ 15 attacker/månad (färre än 180 dagar/år) med huvudvärk mellan 30 minuter och 7 dygn per omgång med åtminstone två av symtomen dubbelsidig värk, molande/tryckande karaktär (inte pulserande), lätt till måttlig intensitet, ingen försämring vid fysisk aktivitet. Högst en av ljud- eller ljuskänslighet, illamående kan förekomma.

   Kronisk spänningshuvudvärk om symtomen ≥ 15 dagar/månad i genomsnitt under mer än tre månader ≥ 180 dagar/år.

   Multifaktoriell. En teori är att smärta genereras i kontraherad muskulatur, ev. ökad kontraktionsbenägenhet i muskulaturen hos dessa patienter. Ofta stressrelaterat. Ibland ses störningar i tugg- och nackmuskulatur. Spänningar i nackmuskulaturen kan bl.a. orsakas av synstress/ögontrötthet pga ändrat glasögonbehov. Vid längre tids huvudvärk förekommer troligen såväl perifera som centrala smärtgenererande mekanismer.

   Kronisk huvudvärk uppvisar sänkta smärttrösklar p.g.a. central sensititisering. Spänningshuvudvärk ses ibland som en föregångare till ett myofasciellt smärtsyndrom.

   Tryckande, molande huvudvärk i regel bilateralt (”som ett band över pannan”). Kan också vara förenat med tinnitus, lockkänsla i örat, klumpkänsla i halsen, tryck över bröst, yrsel, tandgnissling/tandpressning, dysmenorré, gastrointestinala besvär som IBS. Försämras i regel inte av fysisk aktivitet, ljud eller ljus, men däremot av stress. Ibland lätt illamående men inte kraftigt illamående eller kräkningar.

   Vid Kronisk huvudvärk ses ofta depression och ångest. Oklart vad som är orsakrk resp verkan.

   Ibland ömmande i skalp-, nack- och tuggmuskulatur, men många gånger kan någon ökad anspänning/stelhet i nack-, skalp- eller ansiktsmuskulaturen inte påvisas.

   Differentialdiagnoser: Läkemedelutlöst huvudvärk (misstänks hos pat med kronisk spänningshuvudvärk och läkemedelsintag ≥ 15 dagar i månaden). Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk (om kronisk bild inom 3 dagar från debuten). Synfel, bettproblematik, depression, migrän, posttraumatisk huvudvärk, sinuit, glaukom, temporalisarterit (hos äldre patienter).

   Klinisk diagnos. Utförlig anamnes. Neurologiskt och somatiskt status. Ev. SR.

   Vid episodisk huvudvärk lugnande besked – information. Motion. Om möjligt minska utlösande agens, avslappning, sjukgymnastik, kroppskännedom, ev TENS och/eller akupunktur. Vissa svarar bra på massage.

   Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintagintag ≥ 10 dagar i månaden. Ge analgetika i små förpackningar som ASA, paracetamol, ev. NSAID att ta vid enstaka behov. Kombinationen ASA + koffein anses av en del ha bättre smärtstillande effekt än enbart ASA. Glöm inte att sömnrubbning förvärrar besvären.

   Vid kronisk huvudvärk mycket viktigt att hålla analgetikaintaget lågt. Icke-farmakologisk behandling med avslappningsövningar via sjukgymnast är effektivt. Som farmakologisk långtidsprofylax gäller amitriptylin som har god effekt vid långdragen spänningshuvudvärk. Mirtazapin i andra hand. Båda ges till kvällen och trappas upp. Ev. remiss bettfysiolog.

   Patientinformation: www.1177.se

   Egenvård: Motion, avslappning.

pris på hytrin apoteket

beställning av tamoxifen


Stretch av ryggradsnära muskler: Sitt ned och “säcka ihop”, låt huvudet falla framåt och slappna av i axlarna. Lägg händerna lätt på bakhuvudet och rotera näsan lite åt höger eller vänster och luta dig något åt höger eller vänster. 30 – 60 sek.

Genom att arbeta med koordination och rörlighet i nacke, bröstrygg och axlar avlastas överarbetade muskler och smärtan försvinner. Ofta rör det sig om att arbeta med rörlighet i bröstmuskulatur och bröstrygg och stärka upp nedre skulderbladsstabilisatorer.


Stretch av bröstmuskulatur.
Håll armarna i 90 grader i en dörrkarm alternativt mot en vägg och häng ut så att det stramar i bröstmuskulaturen. Avbryt vid smärta eller obehag i axel. Håll kvar i 30 sekunder och upprepa 4 gånger.


Rörlighetsträning för bröstryggen med foam roller:
Placera foam rollern strax över ländryggen. Luta dig bakåt tills ländryggen börjar röra sig. Backa tillbaka något och gunga försiktigt i det läget 7 ggr. Flytta upp foam rollern 3-5 cm och upprepa rörelsen i resten av bröstryggen.


Roddövning med t.ex. gummiband:
M ed rak rygg för ned axlarna så att muskulaturen i nacken slappnar av. För ihop skulderbladen utan att höja axlarna eller spänna nacken, dra sedan armbågarna bakåt. Backa i rörelsen och upprepa.

beställa femara i sverige
lagligt att beställa floxin på nätet

tamoxifen generika billig kaufen

24 mars 2015 klockan 16:38

Hej! Jag har haft kraftiga huvudvärk nu i flera månader. När jag var hos läkaren sa hon att jag hade en cysta i huvudet och att den var ofarlig. Är tyvärr ändå orolig och vill veta om det är ofarligt eller farligt.
Man blir väldigt orolig när det handlar om huvudet.

Hej jag är 62 år. Jag har cysta i hjärnan i 8 år. Jag har haft mycket ont i huvudet, obalans och lätt att ramlade samtidigt jag är lätt svimma, tappade bort tal i bland och blockerar minnes i bland och just nu jag har svårt att gå, jag känner mig degig under del av kroppen.
Jag vet inte vad kommer hända på småningom och jag undrar om jag kommer ha kort liv?
Jag går med rollator och jag har hemtjänst som jag klarar mig stundvisst.
Doris.

03 oktober 2014 klockan 20:33

Jag är nu 62 år gammal. Fem år tidigare rekomenderade läkare magnetröntgen och på bilden såg de en vattencysta i vänster sida hjärna. Från den perioden började problem med min hälsa. Jag hade en läkare sam visste vilka problem jag hade och hjälpte mig. Min sjukdom är kronisk kommer och går. När jag är sämre sjukskriver jag mig. Nu jobbar jag 75 procent och 25 procent. Jag är förtidspensionär. Mina problem är att nu jag varje gång har andra läkare och varje gång måste förklara vad det är fel med mig. Problem med balans, på jobbet ramlar jag ofta från cykeln, känner illamående. Varför måste jag be om intyg. Jag kan inte jobba som tidigare. Varför jag måste känna orättvist, och känna att dom inte förstår mig.

13 september 2014 klockan 21:25

Hej
Min mamma tog vi till akuten med anledning av att hon ramlatmånga gånger.. Vänster sida på arm o ben ”lyder” inte och hon tappar balansen. Hon har idag( ett dygn) senare fått veta att hon har en cysta på hjärnan. Min fråga är enkel, var i Sverige finns specialistet på behandling av detta??
Hon ska magnetröntgas på måndag och läkarna här på orten får experthjälp från någon annan som tittar på bilderna..

07 juli 2014 klockan 20:02

Hej!
Jag har lite tankar som snurrar….
Sedan förra året har jag haft konstant huvudvärk, i början så kraftig så jag blev inlagd på sjukhus vid 2 tillfällen (tror det hade blivit fler om jag själv inte skulle vara så envis…)
Huvudvärken blir värre under dagar med mer stress o mycket ljud, är även ljuskänslig, så solglasögon är ett måste när jag är ute…
Har gjort magnetröntgen då det hittade ”någon” förändring som de inte visste vad det var, så de skickade vidare mina svar till högre experter.. detta har tagit lång tid utan att de vetat vad det varit..
Nu fick jag ett samtal i veckan att det var en cysta på hjärnan.. De vet fortfarande inte vad den beror på (och säger varje gång ”-vi vet inte vad det beror på men du behöver inte vara orolig..” Hmm.
Nu ska jag göra ny röntgen i sept. Borde jag kräva mer kontroll??
Kan tillägga att jag haft flimmer för ögonen ett flertal ggr under åreto även yrslig till o från..
Under många år har jag även till o från haft som ”kulljud” (som 2 kulor som slås emot varann…) när jag går.. sitter mest i bakhuvudet..
Alla värden har sett bra ut!

Är detta vanligt att man inte gör så mycket?
Tycker det känns lite läskigt när det är i hjärnan..

16 augusti 2012 klockan 15:38

hej undrar hur pass alvarligt de e att ha systor i huvudet o om man kan dö av de o är systor desamma som tumör mvh tacksam för svar.

Fick efter löptur brännande /tryckande huvudvärk på vänster främre hjässlob. Även illamående /ont i magen. Vid CT såg man ca1 cm stor cysta i vänster tinninglob. Tidigare bihåle rtgen (två år tidigare) visade då cysta men oförändrad storlek. Har nu konstant tryck och huvudvärk främst vänster. blir trött att fokusera blicken. Synen kontrollerades. men ingen synnedsättning som torde ge dessa symptom.( Jag är 49 år) har ett ständigt ”sus” i huvudet samt ”lockkänsla” värst mornar och förmiddags tid. Inga motoriska bortfall eller nedsättningar. Blodprover normala. Besvären har tilltagit. Min fråga är; kan cystan orsaka mina besvär trots vad man bedömde oförändrad storlek?
Tack på förhand

14 december 2011 klockan 23:25

min sär bo har en cysta i huvudet hon blir op idag hon har elliptiska anfall kan dom åka hem dagen efter op hur lång är läktiden

29 januari 2011 klockan 13:51

Hej, har fått besked att det finns en två mm cysta i nucleus lentiformis som ser ut att vara av neuroepitelial typ. Hur kan man veta det? Syns detta vekligen på mr-röntgen?

Har dålig balans och ibland ofrivilliga rörelser.
Kan en sådan cysta försvinna av sig själv och varför ställer en så liten cysta till så mycket problem. Är rullstolsburen på grund av falltendenserna.
Jag har fått höra att man vet vad man har men inte vad man får.

Cystan har varit i samma storlek mellan två röntgen med några år mellan.

28 oktober 2010 klockan 8:02

Detta med neurologisk kirurgi är inte vår starka sida.

Idag går det att operera flertalet typer av cystor i skallen.
Om risken anses stor för mental skada ifall kirurgi används kan även strålterapi komma i fråga.
Detta beror på vilken sorts cysta det rör sig om samt var den sitter i hjärnan. Vissa av hjärnans område anses mindre viktiga än andra….

kombinera grifulvin v gel och grifulvin v tabletter
beställa glycomet

pris på tamoxifen apoteket

6 dl vetemjäl
2 tsk bakpulver
3 dl strösocker
2 tsk kardemummakärnor
150 g smör
1 dl mjölk
2 st ägg
1 st päron

1 dl vetemjöl
3 msk strösocker
1 tsk malen kardemumma
½ dl Kokos
50 g smör

1. Ställ ugnen på 175 grader
2. Blanda mjöl, strösocker och den mortlade kardemumman i en stor skål.
3. Smält smöret i en kastrull, blanda sedan ner mjölken och vispa ner äggen.
4. Skala och kärna ur en päron och skär sedan 12 klyftor som du sedan ska stoppa ner i vardera muffins.
5. Blanda ihop strösslet, går bra att använda sig av händerna ( om man inte är rädd för att bli kladdig)
6. Häll sedan upp smeten i 12 st muffinsformer, lägg ner ett päron och toppa sedan med strösslet.
7. Grädda i mitten av ugnen i 35 min.

Just nu ligger alla tankar långt djupt nere, men jag kan inte påstå att dem är särskilt mörka.. vilket är väldigt skönt! Ibland behöver jag dessa dagar då jag enbart stannar upp och reflekterar över hur mitt liv ser ut just nu, vilket är just i precis dessa stunder då jag kan upplevas som frånvarande…

De senaste dagarna har varit extremt kreativa, min hyperenergi är just nu på topp! Jag lägger extra fokus på just extrem, för det är exakt vad jag är i precis allt.. Extrem! Finns inget lagom.. det är allt eller inget! för att fatta det kort så när jag är glad.. ja då är jag EXTREMT glad, när jag är ledsen är jag extremt ledsen och när jag är arg.. ja ni fattar! Men det där med att vara arg sker nästan aldrig!
Detta är väldigt intressant… tanken många gånger i flera års tid har alltid slagit mig att folk jag har mött och lärt känna ofta har kommit med samma tanke ” Vart får du din energi ifrån Emelie, och hur kan du alltid vara så glad jämt?” Vad svarar man på sådant.. nu spolar jag alltså tillbaka säkert tiden säkert 15-20 år och sedan framåt! Som om det skulle vara något negativt? Jag har många gånger genom mina år möts av stor avundsjuka & svartsjuka från människor, varför ska avundsjuka & svartsjuka vara något som jag lär gå genom? För mig är det helt orealistiskt att gå och vara avundsjuk eller svartsjuk på någon annan..det kanske är så att jag är väldigt mottaglig gällande allt.. att små kommentarer som bara ”gud vilka läskiga ögon du har Emelie” – ” du får sluta prata med allt och alla” – ”Värst vad du är glad idag då?!” haha alltså jag blir bara full i skratt när jag själv skriver alla dessa kommentarer, och jag lovar listan skulle säkert avslutas med ett A4 av kommentarer som har bitit sig fast i mitt kontor (huvud).
Men vi som vet, så beror ju detta enbart på att personer i fråga som slänger ur sig alla dessa kommentarer eller de människor som genuint älskar att prata om andra faktiskt i stora hela har enorma missnöjen i sitt liv.. men vet ni vad, det går oftast att förändra!

En sak som jag verkligen tycker är riktigt skrämmande är hur hela samhället har blivit uppbyggt! Då gällande person-id och det yttre, är det konstigt att unga tjejer blir som besatt av att träna flera gånger om dagen då det enda som står i fokus just nu är de kända ”instagram rumporna” detta lärde jag mig bara här i veckan då jag fick frågan ” har du en instagram rumpa?” haha.. alltså whaaat? Det är ju löjligt.. finns det ideal hur en instagram rumpa ser ut? Jaa tydligen..då jag var tvungen att kolla upp det! Rätt snabbt insåg jag att hela instagram är uppslukad av tjejer i tights på gymmet, och rumpan står i fokus! Det är nu jag känner att hela Sverige är indelat i olika fack eller boxar som man placeras i.. det är rent ut sagt skrämmande! Är det meningen att man ska bli mer accepterad som människa för att man hänger med i alla dess olika trender som sprids som magsjuka på sociala medier?
-Är det meningen att man idag ska tappa sitt egna ID och faktiskt vågar stå upp för den personen man är..
Helt ärligt så blir jag riktigt upprörd när jag sitter och skriver detta och tycker det är sorgligt att det finns så många vilseledda själar där ute och att de som idag vågar stå emot är dem som blir utfrysta!
– LOVE and BE YOURSELF for WHO you ARE!
Det är aldrig någon som ska bestämma vad du ska göra, eller hur du ska vara!

Jag vet kära läsare, jag har starka åsikter om allt.. och jag går alltid 100% in för vad jag vill förmedla! Jag fick igår höra av en väldigt fin människa orden” Du är så himla intressant Emelie, jag älskar att höra din röst.. du är så unik och hur du hela tiden är EXTREM av allt.. du skrattar hela tiden, alltid glad och sedan kan du hamna i sådant djup när du pratar!” Hahaha.. att får höra det och faktiskt stanna upp så kände jag rent spontant ” Hur orkar man med i hur jag svänger?” men att vara intressant och få höra det på ett sådant äkta vis, det var något nytt!
Du som jag pratar med i timmar.. du ger mig väldigt mycket stryka till att fortsätta vara den jag är idag – EXTREM!

Som sagt, när min hyperaktiva kreativa sida kommer fram så är det lätt för mig att hamna i mani.. nu är det säkert många som tänker ” Mani?” är det hälsosamt.. ska tala om att
bara för att man har en diagnos eller ett visst beteende så behöver det inte vara till något destruktivt eller ohälsosamt.. det där med att ”ALLA” med Adhd och ”ALLA” med diagnoser hamnar i missbruk och beroenden kan vi bara ta och sudda ut.. utan det är av forskare sagt att det är LÄTTARE.. inte att ALLA gör det! Tänk tillbaka som det jag skrev innan gällande extrem.. så tar vi mig då när jag är extremt glad och alkohol på det.. så kan ni nog tänka er hur jag blir! Återigen.. vi alla är olika och har våra egna val hur man väljer att leva, jag väljer att leva det hälsosamma livet och tar vara på energin och gör något bra av det! Jag är som alla andra.. har mina ups and downs.. precis som alla andra.. bara att mina är starkare än era.

– Under en manisk period upplever den berörde ett ofta dramatiskt minskat behov av sömn, är överaktiv, har många idéer, tänker och talar snabbt, ibland så pass att det blir omöjligt att förstå vad personen vill säga. Karaktäristiskt är att tankeflödet i dessa perioder är präglat av så kallade lösa associationer, det vill säga personen hoppar från ett ämne till ett annat, men dessa ämnen är inte helt osammanhängande, utan hänger i ihop på ett väldigt djupt sätt.
I nnan den maniska episoden är fullt utvecklad kan den berörde vara i en hypoman fas och omgivningen kan då uppleva personen som bättre presterande och detta förändras dock när personen i fråga är fullt manisk.


Här har ni några punkter på hur jag exakt mår just nu! Och jag skall sedan berätta i andra inlägg hur det kan bli om jag tappar balansen totalt..

 • förhöjd stämning i form av verklighetsoberoende glädje, men ibland även en dysforisk och lättretad stämning ( det svänger snabbt )
 • ökad drift och aktivitet
 • känsla av ökad välmående och prestationsförmåga
 • minskat sömnbehov
 • Storhetsvansinne
 • Allmänt jäkla glad!

Och vet ni vad.. det är så jäkla roligt när allt går extremt fort!

Jag finner ett enormt lugn i att sitta med musik i öronen och låta min kreativa sida komma fram med penseln, plussar jag ihop mitt fotografiska minne tillsammans med min konstnärliga sida så kan det bli något väldigt fint..

Nu väntar strax ett spinning pass!

Hej bästa läsare!
Jag har absolut inte tappat skrivandet, utan jag hamnade bara i min egna bubbla tillsammans med alla min tankar ” tänk om jag hade gjort såhär istället, undra hur det hade blivit om jag hade sagt så istället?” det där med att ”tänk om” kan man ju rent ut sagt bli galen på, varför ska man tänka bakåt åt saker som redan är gjorda? Alla vet ju att det inte går att förändra det som har varit..

Jag ska idag börja ta med er min resa och det började med att jag blev så brutalt djupt förälskad..det fanns ingen annan än Han med stort H. Han som jag satt uppe sena nätter med framför datorn till klockan 02-04 på morgon trots att skolan väntade dagen efter, han som tog mig med total storm redan vid första gången vid en videochatt via MSN som då var det man använde för att kommunicera med varandra, och genom en webcamera.. detta var år 2003!
Trots den distansen vi hade oss mellan och vart vi stod någonstans i livet, unga och hade studenten att avsluta så hindrade det inte oss att ha fortsatt kontakt. Det var en tid under gymnasietiden och strax efter studenten som kontakten upphörde, då jag hade ett förhållande som höll i lite mer än 3 år.
Tiden under som vi inte hade kontakt och tills vi återigen fick kontakt behöver jag inte gå in särskilt detaljerat på idag eftersom det i synnerlighet inte är det jag vill nå fram i detta inlägg.

Året är 2009 och jag flyttar till Falun och börjar jobba på Ginatricot. efter detta gick det väldigt fort allting i mitt liv.. det var som om en stor bomb med en total förändring släpptes på mina axlar och jag hade fått kontakt med han med stor H igen och vi hade under en tids konversation bestämt att vi eventuellt skulle fira nyår tillsammans, detta var i Oktober.. vi sågs första gången i November.
Jag minns denna dag som om den var igår, då jag med nyfikenhet gick in på hans profil på Facebook och fick syn på att han hade status singel under sin relationsstatus.. och här satt jag 6 år senare, också singel! Vad det kärlek vid första ögonkontakten när vi var små oerfarna tonåringar som drog oss tillbaka? Jag ska även då dela med mig, eftersom det är ett minne och en låt som alltid kommer leva kvar i mig.
År 2004 skickade han mig en låt – ”Right here waiting” med Richard
Marx
och jag tror med sannolikhet inte någon av oss visste vad vi hade framför oss…för låttexten är exakt hur det var mellan oss..

Vad ska jag säga, första gången vi sågs! Allt var en självklarhet.. det var han & jag! Efter alla dessa år innan av websamtal och sena nätter med skrivande så satt jag på hans säng i hans rum. ( stunden som jag nu sitter och skriver så är det sådana enorma minnen och bilder som kommer upp, jag skulle vilja dela med mig av allt! ) Jag var totalt SÅLD och jag befann mig i en helt annan värld.. en värld från verkligheten när jag var tillsammans med honom.
Distansen var ingenting som hindrade vår relation att hålla i sig, då han bodde i Karlstad och jag befann mig i Falun. Mina lediga dagar, och helger så slängde jag mig fort in i bilen för att få spendera tiden tillsammans med honom.. varje mil närmare så åkte foten tyngre och tyngre ner på pedalen.. jag ville bara komma fram, jag ville känna mig hel igen!

isoptin preis billig
mycelex-g två tabletter

pris på tamoxifen apoteket

Tipsa en vän med spänningshuvudvärk

Vill du ha hjälp med din spänningshuvudvärk?

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

M uskelspänningar i nacke, huvud och axlar är den vanligaste orsaken till huvudvärk. Huvudvärk som uppstår på detta vis kallas för spänningshuvudvärk eller huvudvärk av spänningstyp och är helt ofarlig. Men, även om den är ofarlig så kan den vara begränsande för den som drabbas.
I de allra flesta fall är spänningshuvudvärken relativt enkel att hantera själv med korrekt utförda symtomlindrande övningar kombinerat med avlastande koordinations- och rörelseövningar. Spänningshuvudvärk släpper dessutom väldigt bra med hjälp av naprapatbehandling. Läs vidare för att få reda på hur du blir av med din spänningshuvudvärk!

Spänningshuvudvärk kan upplevas som en molande och dov huvudvärk, många gånger som ett stramt band runt huvudet. Ofta gör det ont i bakhuvudet, vid tinningarna och pannan och man kan uppleva en tryckande värk bakom ögat. Även hjässan och nacken kan smärta och det är inte ovanligt att man även känner sig stel i nacken och axlar. Spänningshuvudvärk är sällan pulserande och påverkas inte nämnvärt av direkt rörelse av huvudet såsom att nicka eller skaka på huvudet.
Det är inte ovanligt att spänningshuvudvärken förvärras under vardagliga aktiviteter och förbättras under semester eller vid avbrott från arbete eller skola. Ibland kan dock spänningshuvudvärken vara som värst på morgonen. Ofta förekommer den då tillsammans med spända käkar eller tillsammans med sömnsvårigheter.
Ibland kan spänningshuvudvärken även förekomma tillsammans med sus och lock för öronen, tinnitusliknande fenomen och en känsla av yrsel med så kallad sjögångskaraktär; som om man var på en båt.

Smärtan kommer från överansträngda muskler och leder i nacke, hals och skuldra. Denna överansträngning kan uppstå under till exempel långa arbetsdagar framför datorn eller bakom kassan. Statisk belastning av vissa muskler försvårar återhämtning och leder till ökad anspänning i muskulaturen.
Precis som en vanlig kramp kan denna ökade anspänning generera smärta. Ibland upplevs smärtan inte enbart lokalt i muskeln, utan förläggs på andra platser. Detta kallas för refererad smärta. (Ett vanligt exempel på refererad smärta är tex när kramp i andningsmuskulatur under löpning förlägger smärta i axel eller flanken, så kallat ”håll”).
Överansträngda muskler i nacke, hals och skuldra förlägger ofta smärta till huvud och käke, med olika lokalisationer i området beroende på vilken eller vilka muskler som är involverade.

 • Spända muskler kring huvud, nacke och axlar.
 • Bristande rörlighet och koordination runt skuldergördel, bröstrygg och nacke.
 • Statisk belastning, under exempelvis ogynnsam arbetsställning.
 • Att man dricker för lite vätska, och ibland för mycket kaffe eller läsk.
 • Bruxism, att man biter ihop eller gnisslar tänder framför allt på natten.
 • Försämrad syn.

En annan vanlig orsak till huvudvärk är smärtstillande mediciner, antiinflammatoriska tabletter (ja, faktiskt även huvudvärkstabletter) och andra substanser såsom kaffe och tobak som vid regelbundet intag eller abstinens kan ge huvudvärk.

Akut vård bör uppsökas om huvudvärken är mycket kraftig och uppstår plötsligt,
eller om huvudvärken förekommer med påverkan på vakenhet eller syn på ett obekant vis.

Kontakta din vårdcentral om huvudvärken förekommer med feber och nackstyvhet,
eller om huvudvärken uppstår efter slag mot huvudet.

Med hjälp av lättare cirkulationsfrämjande aktivitet och avslappnande övningar kan man få spänningshuvudvärken att släppa. Träning som höjer pulsen något, eller värme från t.ex en varm dusch eller värmekudde ökar cirkulationen och ger bättre förutsättningar för avslappning av anspänd muskulatur.
För att hindra att spänningshuvudvärken uppstår gäller det att skapa goda förutsättningar för muskulaturen att återhämta sig. Kaffe och läsk är vätskedrivande och gör att vätska försvinner från kroppen vid överdriven konsumtion vilket försämmrar förutsättningarna för återhämtning av anspända muskler. Se till att dricka vatten om du är törstig.

Dessa symtomlindrande övningar för relevant muskulatur lindrar oftast smärtan direkt om de utförs på rätt sätt. Nedan beskrivs tre övningar som upplevas befriande i de flesta fall. Dessa övningar passar inte alla, så utför dem med försiktighet och hör gärna av dig om du har några frågor.


Pressur av muskler vid skallbasen:
Känn med tummarna längst ned vid skallbasen där nackmuskulaturen börjar efter punkter som smärtar på ett sätt som du känner igen från din huvudvärk. Anlägg ett lagom tryck i 30 – 60 sek.


Stretch av skulderbladshöj ande muskulatur:
Sitt på en stol och ta tag om om bakre delen av sittdynan med handen. Luta huvudet framåt och åt sidan och testa att peka näsan åt höger eller vänster, leta efter en stretch vid nackvinkeln. 30 – 60 sek.


Stretch av ryggradsnära muskler: Sitt ned och “säcka ihop”, låt huvudet falla framåt och slappna av i axlarna. Lägg händerna lätt på bakhuvudet och rotera näsan lite åt höger eller vänster och luta dig något åt höger eller vänster. 30 – 60 sek.

Genom att arbeta med koordination och rörlighet i nacke, bröstrygg och axlar avlastas överarbetade muskler och smärtan försvinner. Ofta rör det sig om att arbeta med rörlighet i bröstmuskulatur och bröstrygg och stärka upp nedre skulderbladsstabilisatorer.


Stretch av bröstmuskulatur.
Håll armarna i 90 grader i en dörrkarm alternativt mot en vägg och häng ut så att det stramar i bröstmuskulaturen. Avbryt vid smärta eller obehag i axel. Håll kvar i 30 sekunder och upprepa 4 gånger.


Rörlighetsträning för bröstryggen med foam roller:
Placera foam rollern strax över ländryggen. Luta dig bakåt tills ländryggen börjar röra sig. Backa tillbaka något och gunga försiktigt i det läget 7 ggr. Flytta upp foam rollern 3-5 cm och upprepa rörelsen i resten av bröstryggen.


Roddövning med t.ex. gummiband:
M ed rak rygg för ned axlarna så att muskulaturen i nacken slappnar av. För ihop skulderbladen utan att höja axlarna eller spänna nacken, dra sedan armbågarna bakåt. Backa i rörelsen och upprepa.

Tipsa en vän spänningshuvudvärk

Bota din huvudvärk & slipp tabletterna

acivir pills med recept
biverkningar arcoxia tabletter

recept på tamoxifen

Hc/Vc kunnskap om huvudvärk är inte stor. Enligt dem är all huvudvärk spänningngshuvudvärk.

Nu kan det ju vara det också men, har du testat akupunktur, det kan hjälpa bra mot det isf.

Nej ingen röntgen på huvudet, skulle vilja fråga om jag kunde få göra det men har inte gjort det..

Jag tycker absolut att man ska göra en röntgen på dig.

Huvudvärk som är ny eller ändrar karaktär ska man ta på allvar.

Låter som migrän, eftersom du har försökt med massage som brukar lindra väldigt mkt när man har spänningshuvudvärk.

Håller med ovanstående talare- be om att får bli remitterad till en neurolog. Dom kan i sin tur skicka dig till röntgen och kan väldigt mkt om huvudvärk till skillnad från en vanlig husläkare