cialis för kvinnor pris

triamterene kostnad

Yrsel kommer av en störning i balansfunktionen. Det finns många orsaker till yrsel, men för det mesta är den ofarlig. Kontakta din vårdcentral om du är yr och mår illa samtidigt som du hör lite sämre på ena örat. Om yrseln blir så kraftig att du inte klarar dig själv måste du akut till sjukhus.

Ménières sjukdom är en sjukdom i innerörat som kännetecknas av återkommande anfall av yrsel, hörselnedsättning, tinnitus eller lock för örat. Kontakta din vårdcentral om du upprepade gånger får samtidiga attacker av yrsel, tinnitus och nedsatt hörsel på ena örat.

Scharlakansfeber orsakas av bakterier, grupp A-streptokocker, och är i dag en ganska ovanlig barnsjukdom. Första tecknen är feber, halsont och illamående. Sen kommer småknottriga utslag. Senare fjällar huden. Scharlakansfeber behandlas med antibiotika. Kontakta vårdcentralen vid behov.

Huvudvärk hos barn är oftast spänningshuvudvärk. Den ger en molande värk. Migrän, som också kan förekomma hos barn, är mer pulserande och dunkande. Om barnet har återkommande huvudvärk är det viktigt att ta reda på vad den beror på för att eventuellt kunna åtgärda värken. Värken går ofta över med vila och värktabletter.

Ljumskbråck hos barn är medfödda och drabbar pojkar tio gånger oftare än flickor. Barnet har sällan besvär av bråcket men kan ibland känna en tyngd eller obehagskänsla. Vid enstaka fall kan barnet få en smärtsam inklämning av tarmen. Kontakta vårdcentral om ditt barn har en knöl i ljumsken eller pungen, och akutmottagning vid smärtor i […]

Diarré kallas det när barnet flera gånger per dygn har mycket lös avföring. Diarré beror ofta på en tarminfektion, överkänslighet mot ett ämne eller förgiftning av dåligt tillagad mat. Ofta får barnet magsmärtor, feber, illamående och kräkningar. Kontakta barnakuten i vissa fall – se nedan.

Svimning betyder att man plötsligt förlorar medvetandet för att hjärnan inte får tillräckligt med blod. Att svimma är sällan tecken på något allvarligt. En utredning bör göras i speciella fall, till exempel om personen är avsvimmad mer än två minuter. Om du lätt svimmar bör du tänka på att resa dig långsamt från sittande eller […]

Påssjuka är en smittsam sjukdom som ger svullnad och inflammation i bland annat öronspottkörteln. Vaccination är enda sättet att förebygga påssjuka. Enligt smittskyddslagen är påssjuka en ”anmälningspliktig sjukdom”. Om du misstänker att du eller ditt barn har påssjuka, måste du därför kontakta din vårdcentral för att få en diagnos. Ju äldre du är när du […]

Insektsallergi innebär att du reagerar på det gift som getingar, bin och humlor sprutar in när de sticks. Om du råkar ut för insektsstick i munnen, svalget eller ögonen ska du söka läkare. Det gäller också om du blir illamående eller får svårt att andas efter att ha blivit stucken av en insekt.

Födoämnesallergi eller allergier mot livsmedel är vanligare hos barn än hos vuxna. Den som är allergisk mot annat, till exempel björkpollen, kan också vara överkänslig mot vissa livsmedel. Bästa behandlingen är att undvika livsmedel som du är allergisk mot. Vid allvarliga allergiska reaktioner ska du söka vård akut.

Huvudvärk är smärta eller obehag i huvud, hårbotten, eller nacke. Allvarliga orsaker till huvudvärk är extremt sällsynta. De flesta människor med huvudvärk kan må mycket bättre genom att göra livsstilsförändringar, lära sig olika sätt att koppla av, och ibland genom att ta mediciner.

 • Hortons huvudvärk
 • Migrän
 • Spänningshuvudvärk

Smärta - huvud, huvudvärk, ont i huvudet på morgonen, morgonhuvudvärk.

Den vanligaste orsaken till huvudvärk är troligen istället strama, kontraherade muskler i axlar, nacke, hårbotten, och käke. Detta kallas spänningshuvudvärk. Det är ofta relaterat till stress, depression eller ångest. Överansträngning, att inte få tillräckligt med sömn, hoppa över måltider och att använda alkohol eller droger kan göra dig mer mottaglig för dem. Huvudvärk kan utlösas av choklad, ost och natriumglutamat (MSG). Personer som dricker koffein kan ha huvudvärk när de inte får sina normala dos.

 • Hålla huvudet i en viss position under en lång tid, exempelvis framför en dator, mikroskop, eller surfplatta
 • Dålig sömnställning
 • Gnisslar tänder

Spänningshuvudvärk brukar kännas på båda sidor av huvudet. Det börjar ofta på baksidan av huvudet och sprider sig vidare. Den smärtan kan kännas matt eller klämmande, som ett åtsittande band eller liknande. Dina axlar, nacke eller käke kan kännas stram och öm. Smärtan är oftast bestående, men blir inte värre med aktivitet.

Migrän är svår huvudvärk som oftast uppstår med andra symptom såsom synrubbningar och illamående. Smärtan kan beskrivas som bultande eller pulserande. Det tenderar att börja på ena sidan av huvudet, även om det kan sprida sig till båda sidor. Du kanske har en "aura" (en grupp av varningssymptom som börjar innan din huvudvärk). Smärtan blir oftast värre när du rör på dig. För mer information om denna typ av huvudvärk, se: migrän.

 • Klusterhuvudvärk är skarp, oerhört smärtsam huvudvärk som tenderar att inträffa flera gånger per dag i flera månader och sedan försvinner och så återkommer en liknande period. Det är mycket mindre vanligt.
 • Sinushuvudvärk orsakar smärta på framsidan av huvudet och ansiktet. Det beror på inflammation i sinuspassager som ligger bakom kinder, näsa och ögon. Smärtan tenderar att bli värre när du böjer dig framåt och när du vaknar på morgonen. Postnasalt dropp, halsont och snuva förekommer vanligen tillsammans med denna huvudvärk.

Huvudvärk kan uppstå om du har en förkylning, influensa, feber, eller som ett premenstruellt syndrom.

Om du är över 50 år och upplever huvudvärk för första gången, kan ett tillstånd som kallas temporal arterit visa sig vara orsaken. Symptom på detta tillstånd omfattar nedsatt syn och smärtan förvärras av att tugga. Det finns en risk att bli blind vid detta tillstånd. Därför måste den behandlas av din läkare.

försäljning av trazodone

triamterene sverige snabb leverans

Vid forskning används tyvärr fortfarande ofta kriterierna från CDC (Centers for disease control and prevention USA) för kroniskt trötthetssyndrom (cronic fatigue syndrome, CFS) från 1994 (Fukuda), trots att de är luddiga, och trots att CDC menar att myalgisk encefalomyelit är en specifikare sjukdom som inte ingår i begreppet kroniskt trötthetssyndrom. De engelska Oxfordkriterierna från 1991 för kroniskt trötthetssyndrom är mycket ospecifika. Den så kallade empiriska definitionen för kroniskt trötthetssyndrom från 2005 av Reeves på CDC är extremt mycket mer inkluderande än Fukuda 1994 och definierar en helt annan population.

Behandlingen inriktas på att lindra de mest bevärande symtomen. ME-patienter är ofta överkänsliga mot läkemedel, vilket påverkar val av dos och typ av preparat. Doseringen bör initialt vara mycket låg och upptrappning försiktig. Många patienter behöver hjälp att styra sömnrytmen (t.ex. amitriptylin, melatonin, prometazin, hydroxizin, propiomazin, zopiklon, klonazepam). Smärta kan behöva behandlas (t.ex. NSAID, amitriptylin, gabapentin, pregabalin, duloxetin). Depressiva symtom kan behöva behandlas (t.ex. escitalopram, sertralin), och vid insättning bör ångestdämpande (t.ex. oxazepam) finnas tillgängligt för patienten kan få permanenta försämringar av stressen från en initial ångeststegring. Många patienter känner sig något bättre av B12-injektioner eller låg dos naltrexon (low dose naltrexone, LDN) För att minska på symtomen är det viktigt med en stressfri, lugn och tyst miljö samt vila, lagom värme och frisk luft.

Det är viktigt att försöka låta bli faktorer som kan försämra hälsotillståndet. Symtomet med malaise/utmattning/trötthet som varar mer än 24 timmar efter mental eller fysisk ansträngning, kan hanteras genom att titta tillbaka 1-3 dagar och försöka identifiera vad som orsakat försämringen. Sedan anpassas aktiviteterna så försämringar på grund av överdriven aktivering undvikes. Vilopauser lägges in regelbundet. Försök att undvika: virusinfektioner, nedkylning, överdrivna fysiska och mentala aktiviteter, kraftiga visuella/akustiska exponeringar, intensiva och komplexa informationsflöden, stress och tidspressade aktiviteter, att köra/åka bil långa sträckor, långa flygresor, födoämnen som kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner samt kaffe och alkohol.

Det är viktigt för närstående att inte försöka pressa den sjuke till aktiviteter som de inte klarar av. Även en måttlig ansträngning kan ge följder över ett antal dagar. Förmågan att klara av olika saker kan variera starkt från dag till dag eller timme till timme. Stress och press försämrar tillståndet. Barn har oftast ett mera varierande sjukdomstillstånd än vuxna. I vissa fall kan de behöva hemundervisning eller på annat sätt anpassade studier.

1. Myalgic Encephalomyelitis and Postviral Fatigue States: The Sage of Royal Free disease, A. Melvin Ramsay, 2nd edition, Gower Medical Publishing, London 1988. ISBN: 0906923999 ISBN-13: 9780906923993 Säljes av ME Association UK

Först en cocktail av tre olika cytostatika, så kallad FEC.
Fluorouracil
Eventuella biverkningar: Sköra slemhinnor med blåsor i mun och svalg • Irriterade, rinnande ögon • Illamående & kräkningar • Diarré • Håravfall • Försämrat immunförsvar
Epirubicin
Eventuella biverkningar: Håravfall • illamående & kräkningar • Försämrat immunförsvar
Cyklofosfamid
Eventuella biverkningar: Sköra slemhinnor främst ögonirritation • Blåskatarrliknande besvär • Halsbränna • Torr hud • Försämrat immunförsvar

13/3 behandling 1 klart! och följderna blev →
3/4 behandling 2 klart! och följderna blev →
24/4 behandling 3 klart! och följderna blev →

Docetaxel Actavis (Taxotere)
Eventuella biverkningar: Skelett- led- & muskelvärk • Feber • Håravfall (spelar visst inte längre någon roll) • Trötthet • Fjällande hud i handflator och under fötterna • Nagelkvaliteten försämras • Illamående och diarré • Försämrat immunförsvar • Smakbortfall

15/5 behandling 4 klart! och följderna blev →
10/6 behandling 5 klart! och följderna blev →
1/7 behandling 6 Inställt på egen begäran

beställa hem cialis extra dosage
super avana tabletter ica

triamterene säker leverans

Jag fick så ont i huvudet när jag kom hem efter träningen.
När man börjar utöva yoga släpper stress och spänningar fysiskt och psykiskt, det kan göra att man får ont i huvudet. Det är ovanligt att man får kraftig huvudvärk flera dagar efter man tränat, men det kan hända. Huvudvärken och andra symtom försvinner snabbt när kroppen hittat sin naturliga balans.

Jag är gravid, kan jag träna yoga då?
Yoga är jättebra när man är gravid. Det minskar graviditets-besvär och stärker kroppen inför förlossningen. Det finns dock vissa saker man bör tänka på. Rådgör alltid med din yogalärare om du är eller misstänker att du är gravid.

Jag har problem med ryggen, kan jag yoga då?
Yoga stärker ryggen och många ryggproblem kan försvinna tack vare yogan. Rådgör dock alltid med din yogalärare innan du börjar träna. Kanske att ett mjukare pass passar bättre. Var extra noga med arbeta med bandhas – kroppslåsen. Många får ryggproblem just pga att de inte använder stödet i kroppen.

Varför ska man inte dricka när man tränar?
Under träningen går de inre organen på lågvarv och arbetar för fullt med att avlägsna gifter. Om man dricker så stör man denna process. Det är absolut inte farligt att dricka men det ger ingen effekt. Efter yogaträningen bör man vänta 20-30 min med att dricka. Så lång tid tar det innan tarmar och de inre organens funktioner har kommit på igen. Genom att undvika att dricka hjälper du reningsprocessen och gör den mer effektiv. Drick mycket vatten efteråt så sköljer du ut allt slagg och gifter ur kroppen.

Jag tycker vissa övningar är svåra att göra.
Be din yogalärare att titta så att du gör rätt. Om man utför övningen korrekt blir det oftast lättare. Din yogalärare kan också föreslå en modifierad variant av övningen eller en alternativ övning som passar dig bättre.

Det är svårt att hålla balansen i en del övningar.
Försök att hålla blicken på en punkt framför dig i golvet. Jobba med att hitta andningen och försök att vara koncentrerad i det du gör. Var noga med fotplaceringen och försök att spreta med tårna och lägga extra kraft på lilltå och stortå.

Jag är förkyld, kan jag träna då?
Man ska alltid lyssna på kroppen. Har man en infektion behöver kroppen ofta vila. Har du feber ska du absolut inte träna, men om du känner dig relativt pigg trots din förkylning är det inte farligt att träna. Tvärtom kan du känna dig bättre efter ett pass och mindre täppt i näsan. Ta det lite extra lugnt och lyssna på kroppen. Kanske behöver du gå ner och vila i barnets position ibland. Säg till din yogalärare att du är förkyld så att hon vet att du behöver ta det lite lugnare. Hon kan också lägga in en andningsövning som är bra mot täppta näsor.

Kan man träna yoga fast man inte är så vig?
Just därför! Yoga är ett bra sätt att bli mer rörlig. Målet är dock inte att bli så vig som möjligt, utan att stärka kropp och själ. Alla är olika och jobbar efter sina förutsättningar. Du kommer att märka att du ganska snabbt blir både starkare och rörligare när du tränar.

Efter en Atlasbehandling startar oftast en självläkningsprocess. Många får en mer upprätt och balanserad kroppshållning efter behandlingen. Det blir en omställningsprocess för kroppen som kan pågå i flera veckor. Muskler, ligament och andra strukturer måste anpassa sig.

Besvär eller skador som du haft tidigare kan tillfälligt kännas av igen. Det är vanligt att man kan uppleva som träningsvärk i kroppen i några dagar. Vissa kan få tillfälliga spänningar i exempelvis en axel, skuldra, sätesmuskler eller ländryggen. En perioden efter behandlingen kan det knäppa eller knaka i halsryggen eller andra kotor i ryggen. Detta är inget farligt utan ett tecken på självreglering.

Beroende på hälsotillstånd och individuella förutsättningar så kan man även få andra kroppsliga reaktioner.

Man kan känna sig extra trött några dagar eller ibland veckor efter behandlingen. Det är vanligt att det rinner i näsan eller att man blir lös i magen. Detta kan vara en utrensningsprocess och tecken på självläkning och kan ses som något positivt.

Man kan även få huvudvärk, yrsel eller domningar i fingrar en kortare tid efter behandlingen.

Allmänna rekommendationer efter behandlingen:

Drick mycket vatten de första dagarna efter behandlingen.

Var som vanligt, träna och rör dig. Men unna dig extra vila eller sömn om du känner dig trött efter behandlingen.

Massage eller andra behandligar rekommenderas:

 • För att underlätta och förkorta läkeprocessen kan det ibland vara bra med massage innan återbesöket. Vi rekommenderar då klassisk svensk massage av huvudsakligen nacke, rygg och skuldror. (Det är dock inget måste med massage innan återbesöket ).
 • Vi rekommenderar även regelbunden massage av rygg och nacke efter återbesöket för att förebygga besvär.
 • Ibland kan behandlingar hos exempelvis Osteopat eller Naprapat som inte givit resultat tidigare vara mer effektiva efter en Atlasbehandling.
 • Även om det i många fall räcker med en Atlasbehandlingen samt ett återbesök för att uppleva långvarig effekt, så har vi sett att kompletterandebehandling med djupverkande vibrationsmassage i vissa fall kan hjälpa till att minska vissa besvär ytterligare. Syftet med kompletterande behandlingar med djupverkande vibrationsmassage är att få musklerna ytterligare avslappnade. Läs mer om djupverkande vibrationsmassage som kompletterande behandling.

Hjälp kroppen med bra näringstillskott:

 • Hjälp gärna kroppen under återuppbyggnaden med förslagsvis ett bra multivitaminpreparat.
 • Tillskott med magnesium kan hjälpa musklerna att slappna av bättre.
  Öka ditt magnesiumintag och förbättra din hälsa
 • Tillskott med MSM (MetylSulfonylMetan) har anti-inflammatoriska och smärtlindrande egenskaper och kan vara bra om du haft långvarig värk eller inflammationer.
  Dagligt tillskott av MSM förser kroppen med naturligt svavel
 • Vitamin C har en viktig funktion i immunförsvaret vid såväl infektion som inflammation.
  Boosta dig med C-vitamin.
 • Det sägs att D-vitaminbrist är en av de vanligaste bristerna. Kan påverka muskelvärk (fibromyalgi).
  Fyll på med "Sol-vitaminet" D-vitamin

Handla näringstillskott på Atlaskotans webshop:

Atlaskotans webshop finner utvalda näringstillskott som vi rekommenderar.

Efter en behandling kan följande övningar vara bra som efterbehandling hemma:

Personer med tendens till instabilitet i nacken rekommenderas följande övningar:

Förebygg nackproblem:

Tips vi olika specifika besvär:

beställa lotrisone
beställa albenza england

triamterene bästa pris

Vanliga sjukdomar eller infektioner som orsakas av svamp är torsk, en svamp infektion i tungan hos nyfödda och nagelinfektioner på fingrar och tår.

Skillnaden mellan svampar och protozoer är att protozoer är celler som liknar människocellen, de är "encelliga djur". Protozoer finns inte i människans kropp, utan den smittas till människan från tex olika djur och insekter. Svampen finns i normala fall redan i människokroppen, men orsakar ibland infektioner, Svamp infektioner är ofarliga, men kan vara mycket besvärliga. Infektioner eller sjukdomar som är orsakade av protozoner kan vara mycket allvarliga. Protozoer får energi genom att äta organisk material, svampar bryter ner materia, tex död hud, för att få energi.

B)Bakterier förökar sig bäst i ca 30 graders, fuktig temperatur. Bakterier trivs bäst i en miljö där det är fuktigt och temperaturen är mellan 20 - 40 grader, men det finns vissa bakterier som, undantagsvis, trivs i en torrare och bakterier som trivs i en mycket kallare, miljö.

C)Skillnaden mellan bakterier och virus

Virus partiklarna är mycket mindre än bakterier och deras uppbyggnad är mycket enkel. Viruset är ingen komplett cell som bakterien, som är en levande organism. Virus räknas inte som en levande organism och kan inte klara sig länge utanför en levande cell. Virus består av nukleinsyra, antingen DNA eller RNA, och proteiner. Bakterien är en enda cell, de har en egen ämnesomsättning, bakterie cellen bygger upp nya celler och förökar sig på det sättet. Virus partikeln kan endast föröka sig inuti andra levande celler. De flesta bakterier finns redan i kroppen och människan behöver dem för att må bra. Antibiotika och penicillin dödar bakterier men inte virus partiklar.

 • Basala hygien rutiner omfattar anvisningar om handhygien, handskar, arbetsdräkt och kläder. De ska tillämpas i varje vårdsituation för att undvika smitts-spridningar.

  Handhygien - Händerna är den vanligaste av alla smitt vägar. En god handhygien innebär att man har kortklippta naglar, inte använder ringar eller andra smycken på händerna. Att man använder handdesinfektions medel mellan, före och efter kontakt med vårdtagare. Tvättar händerna när de är smutsiga.

  Handskar - Används för att undvika att komma i kontakt med smitt förande ämnen som vid städning av toalett eller vid kontakt med avföring. Handskarna ska vara av rätt typ och kastas efter varje användning.

  Arbetsdräkt - Arbetsdräkten ska vara kläder som kan tvättas i över 60 grader, de ska bara användas på arbetsplatsen.

  Skyddskläder - Man ska använda skyddskläder då man kan utsättas för smitta. Man ska skydda långt hår med hårnät och munskydd ska användas vid risk för stänk av kroppsvätskor. Andningsskydd används vid risk för en luftburen smitta. Munskydd och andningsskydd är också en gångs produkter. Skyddsrock / Skydds förkläde används tex vid bäddning och vid risk för kontakt med avföring eller urin. Skyddsrock eller förkläde skyddar arbetskläderna.

  Aseptisk arbetsätt betyder att man bevarar det rena rent. Aseptisk betyder fri från mikro organismer. Ett exempel är att man rengör huden med en aseptisk lösning före injektion. Detta är viktigt så att inte bakterier eller andra orenheter kommer in i kroppen eller blodet.

  Med desinfektering och sterilisering försäkrar man sig om att huden, redskapen och miljön inte har någon smittorisk.

  Desinfektion används i vården till bland annat huden, som tex doktorns händer före en operation, till textilierna, golv- och bordsytor och instrument, som inte går igenom huden eller kommer i kontakt med slem hinnor. Det finns olika desinfektions sätt. En fysikalisk desinfekterings-sätt är tex. värmedesinfiktion, Temperaturen i desinfektionsapparaten ska då vara minst 85 grader. Sen finns det även olika kemikaliska desinfektionssätt, som tex klorid.

  Sterilisering används för alla instrument och redskap som går igenom huden, kommer i kontakt med slem hinnor, eller någon annan möjlig smittorisk port.

  Skillnaden mellan desinfektering och att sterilisera är att desinfektering förminskar antalet mikrober medan sterilisering förstör alla mikro-organismer.

 • A)Man kan öka motstånds kraften genom att äta näringsrikt. Till exempel äta C-vitaminrikt, eftersom kroppen behöver extra mycket C-vitamin vid infektioner. Undvika droger, sova tillräckligt och röra på sig. Man ska också ta hand om sin hygien.

  Faktorer som man inte själv kan påverka är bland annat om man har en sjukdom som kan påverka immunförsvaret. Åldern påverkar också immunförsvaret, ett barn har inte fullt utvecklat immunförsvar och när man åldras, försvagas försvarsmekanismerna.

 • viagra super active+dosering vuxna
  pris på calcium carbonate i thailand

  triamterene uden recept tyskland

  Sällsynt stor samstämmighet råder om att tobaksrökning är skadligt. Bästa sättet att undvika riskerna i samband med tobaksrökning är därför att undvika tobaksrökning. Den som vill sluta röka kan få hjälp och råd till exempel på hälsocentralen.

  Lusen är en 2-3 millimeter lång parasit som lever i hårbottnen. Huvudlöss finns endast på huvudet och sprids genom nära kontakt, t ex om man lånat en hårborste, mössa eller bland barn på förskolan. Löss suger blod och orsakar då klåda. Om man kammar ur håret med luskam hittar man lätt lössens ägg, som även […]

  Har man haft oskyddat samlag, eller om preventivmetod har misslyckats, men vill undvika att bli gravid finns det hjälp att få. Agerar man i tid går det att stoppa ägg och spermier från att få fäste i livmodern och utvecklas, vilket leder till att man inte blir gravid. Vad kan jag göra? Akut p-piller, eller […]

  Det är naturligt att känna sig nedstämd eller ångest under vissa perioder i livet. Det kan orsakas av motgångar i privatlivet eller på jobbet, eller av sorg när någon i familjen gått bort. Vad som orsakar nedstämdhet är inte helt klarlagt, men många av de besvär man får vid nedstämdhet och depression tycks bero på […]

  Feber är kroppens eget sätt att klara av en infektion och orsakas ofta av bakterier och virus, exempelvis vid förkylning. Kroppstemperaturen stiger över 36-37 °C uppmätt med kroppstermometer. Det finns flera sätt att lindra besvären samt påskynda återhämtandet. Vad kan jag göra? Det kan dröja flera dagar innan febern går ner. Ta barnet till en […]

  Halsbränna får man när magsaft kommer upp från magsäcken och når matstrupen. Det kan upplevas som irriterande i bröstet, med en brännande känsla. Man kan få ont i magen och det är även vanligt att man samtidigt får sura uppstötningar. Det kan finnas flera orsaker till halsbränna. Exempelvis är risken större när man är gravid, […]

  motrin shop billig
  generisk npxl biverkningar

  beställa triamterene sverige

  Fyll i varje linje på baksidan och dekorera

  med silverkulor och strösocker.
  Låt torka ytterligare 8 timmar.

  Trä ett fint band genom någon av stjärnans spetsar

  och den är nu redo att hängas upp.

  Bild lånad från google.

  Färg och form.

  Mål
  Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  *Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp,

  ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
  * Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd.
  * Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp