är generisk xalatan farligt

bentyl med recept


Att drabbas av huvudvärk är någonting väldigt vanligt, som de allra flesta är med om förr eller senare. Man brukar dock säga att ju äldre man blir, desto mer sällan får man det. Huvudvärk kan orsakas av en rad olika faktorer, och brukar för det mesta gå över av sig själv.

Att ha ”ont i huvudet” är sällan tillräcklig information för att man ska kunna säga något om orsaken till värken. Symptomen kan se väldigt olika ut:

 • Vid spänningshuvudvärk känns det som att ett band har spänts åt kring huvudet, eller att man har dragit på sig en för liten mössa. Värken är tryckande eller molande till sin karaktär, och sitter för det mesta på båda sidor av huvudet. Ömhet i nacke, hårbotten och käkmuskulatur förekommer också. Många gånger är värken mindre stark i början av dagen, för att sedan tillta i styrka framåt eftermiddagen.
 • När man har migrän är huvudvärken en dunkande sådan, och det kan rentav kännas som om huvudet är på väg att sprängas. Det onda sitter ofta i en av huvudhalvorna, och är som pulserande. Man blir överkänslig för ljus och ljud, och mår samtidigt illa.
 • Något som är vanligare än man kanske tror, är att många som äter huvudvärkstabletter blir beroende av dem. En diffus, molande värk som är utspridd i hela huvudet kan vara ett tecken på detta. Eventuellt kommer värken i sällskap med ringande toner i öronen.
 • Bihåleinflammation ger ofta huvudvärk som blir värre av att man rör hastigt på huvudet, alternativt lutar det framåt. Det onda dyker vanligtvis upp i ställen som panna, nacke och kinder, och kombineras med en tjock gulgrön snuva.

Även om man själv har en viss teori om vad orsaken till huvudvärken kan vara, finns det fall då det är viktigt att man söker vård direkt. Det gäller framförallt om man får ont kring ena ögat, plötslig svår huvudvärk, huvudvärk i kombination med feber och stelhet, illamående efter ett slag mot huvudet, dimmig syn med mera. Samma sak gäller om man har huvudvärk och därtill blir väldigt slö, får prickar på huden, kramper eller svårt att prata.

 • Huvudvärk av spänningstyp måste, till skillnad från vad man trodde förr i tiden, inte alltid bero på spända muskler i området kring skalle och nacke. Besvären kan också uppstå som en följd av bland annat oro, stress, dålig arbetsställning, käkleds- och synproblem.
 • Trots att intensiv forskning pågår, vet man ännu inte idag varför man får sjukdomen migrän. Man känner emellertid till vissa faktorer som har en tendens att utlösa migränanfall, till exempel viss mat (bland annat rödvin och choklad), hormonsvängningar och stress.
 • Ett alltför flitigt bruk av huvudvärkstabletter kan efter en tid leda till kronisk huvudvärk, orsakad av själva läkemedlet. Man kan då ha utvecklat ett beroende. En annan möjlighet är att någon typ av medicin man tar har biverkningar i form av huvudvärk. Nitroglycerin är exempel på ett sådant ämne.
 • Bihåleinflammation, eller sinuit som det också kallas, är en inflammation i de luftfyllda hålrum som finns i ansiktets skelett. Det börjar för det mesta med en vanlig virusorsakad förkylning. Denna ger upphov till en inflammatorisk reaktion, där slemhinnorna svullnar upp. Svullnaden gör att gången ut till näsan kan täppas igen, varpå vätska och slem hindras från att rinna ut. Bihålorna får mindre syre, vilket gör det lättare för bakterier att växa till där inne. På så vis uppstår bihåleinflammationen.

Det finns en mängd andra orsaker till att man kan få huvudvärk. Bland annat trötthet, oro, infektioner, baksmälla, minskat kaffedrickande, stegring av blodtrycket, synfel med mera.

kemadrin snabb leverans

bentyl på apoteket pris

Lider du av tarmsjukdomar som medför diarre, exempelvis Chrons sjukdom kommer inte kroppen kunna tillgodogöra sig magnesiumet fullt ut då det spolas rakt ut i toaletten. Även om du lider av diabetes anses kroppen utsöndar mer magnesium.

Syntetisk D-vitamin (D2) tillsammans med magnesium anses kunna göra så att kroppen inte kan tillgodogöra sig någon av dem! Enligt vissa utländska studier (ex Dr Barnett ) skulle syntetiskt D-vitamin (D2) ha ca 10 gånger så stor förmåga att binda magnesium än naturligt D-vitamin (D3), och därför ta ut magnesiumet ur kroppen. Du måste därför ta in än mer magnesium om du samtidigt intar syntetisk D-vitamin.

Din benstomme och dina tänder behöver inte bara kalcium utan är även beroende av fosfor och magnesium!

Eftersom många av de tidiga tecken på graviditet kan orsakas av stress, hormoner eller andra faktorer, så kan det vara svårt att veta säkert om dina symptom egentligen är tecken på graviditet. Därför har vi sammanställt en lista av de tio vanliga tidiga symptom som kan uppkomma tidigt i en graviditet; ju fler symptom som passar in på dig, desto större är chansen att du är gravid.

ny pris på coreg
lägre pris på nizoral

pris på bentyl 100mg

 • Du ska vistas i västra eller centrala Afrika i mer än tre veckor. (Särskilt om du kommer att bo och umgås med lokalbefolkningen.)
 • Du ska vandra i Himalaya i mer än tre veckor.
 • Du ska resa till ett område där det pågår en epidemi av smittsam hjärnhinneinflammation.
 • Du saknar mjälte. Personer utan mjälte rekommenderas att vaccinera sig även om de inte ska resa någonstans.
 • Du ska resa till Saudiarabien. Saudiarabien kräver ett intyg på att besökare är vaccinerade mot epidemisk hjärnhinneinflammation. Ett sådant intyg får du av vårdpersonalen efter att du vaccinerat dig.

Man kan vaccinera sig mot meningokocker tillhörande grupperna A, B, C, Y och W-135. Vilket eller vilka vaccin din läkare kommer att rekommendera beror på omständigheterna, till exempel vart du ska resa någonstans.

Hos vuxna injiceras vaccinet i överarmen. Vuxna behöver bara en injektion. Efter vaccinationen får man inte fullgott skydd förrän efter ungefär en vecka. Man bör därför vara ute i någorlunda god tid innan avresan; att vaccinera sig 3-4 veckor i förväg är att rekommendera så att man har marginalerna på sin sida.

Det finns inte någon rekommendation mot att använda något av de äldre vaccinerna mot epidemisk hjärnhinneinflammation för att vaccinera någon som är gravid eller ammar. För de nyare vacciner som tagits fram på senare tid är erfarenheten däremot ännu begränsad, så den som är gravid eller ammar bör konsultera med sin läkare för att göra en bedömning av risker och fördelar.

 • Rodnad vid injektionsområdet
 • Svullnad vid injektionsområdet
 • Ömhet vid injektionsområdet
 • Huvudvärk
 • Ledvärk
 • Aptitlöshet, illamående och kräkningar kan förekomma hos små barn som vaccinerats

Biverkningarna brukar gå över inom en eller några få dagar.

För barn som är yngre än ett år räcker det inte med en dos vaccin utan man bör ge två eller tre doser.

Små barn brukar få vaccinet injicerat i låret, medan äldre barn får vaccinet injicerat i överarmen precis som vuxna.

En inte helt ovanlig biverkning hos små barn som vaccinerats mot epidemisk hjärnhinneinflammation är aptitlöshet, ibland med åtföljande illamående och kräkningar. Dessa biverkning brukar gå över inom en eller några få dagar.

Hjärnan och ryggmärgen omges av tre tunna hinnor, som på latin kallas för menings (singular meninx). Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakas av en bakterie vid namn Neisseria meningitidis. Detta är en meningokock som är vanligt förekommande i svalget även hos personer som inte insjuknar i epidemisk hjärnhinneinflammation. Det finns 13 olika identifierade grupper av meningokocker, och av dessa är det främst grupperna A, B, C, Y, W-135 och X som är sjukdomsframkallande.

Meningokocker kan spridas genom luftburen droppsmitta till de övre luftvägarna. Man måste alltså inte röra vid en person för att bli smittad. Trots detta är det inte vanligt att fler än en person i samma familj insjuknar i epidemisk hjärnhinneinflammation, trots att man levt nära inpå varandra och inte fått någon förebyggande behandling. Varför det är såhär vet vi ännu inte.

Inkubationstiden för epidemisk hjärnhinneinflammation är vanligen några få dygn, men både snabbare och långsammare förlopp förekommer.

 • Feber
 • Svår huvudvärk
 • Nackstelhet
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Ljudkänslighet
 • Ljuskänslighet
 • Petechier (Blödningar i huden som kan se ut som röda utslag eller blåmärken.)
 • Kramper
 • Förvirring
 • Medvetslöshet
 • Blodförgiftning (sepsis)
 • Större blödningar inne i huden
 • Sjunkande blodtryck

Förloppet kan gå snabbt från att de första symptomen visar sig tills att den drabbade är allvarligt sjuk och omtöcknad.

Det är viktigt att söka sjukvård om man misstänker epidemisk hjärnhinneinflammation, eftersom det är en sjukdom som kan leda till permanenta skador på hjärna och nervsystem. Det händer också att personer avlider av epidemisk hjärnhinneinflammation.

Diagnos ställs vanligen genom bakterieodling, bakterierna påvisas vanligen i blodet eller i ryggmärgsvätskan. En annan diagnosmetod är att påvisa bakterie-DNA med PCR-teknik.

Meningokocker kan behandlas med antibiotika. Antibiotikan ges vanligen direkt in i blodet. Man kan också behöva behandling av symptomen. Behandling av epidemisk hjärnhinneinflammation sker vanligen på sjukhus, så att man snabbt kan behandla allvarliga symptom om de tillstöter.

De flesta blir helt friska efter genomgången antibiotikabehandling. Patienter som haft en svår hjärnhinneinflammation kan dock ha kvarstående skador på hjärnan och nervsystemet. Även andra organ kan skadas under sjukdomens förlopp.

Epidemisk hjärnhinneinflammation kategoriseras i Sverige som en allmänfarlig sjukdom som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Detta innebär bland annat att den läkare som diagnostiserar epidemisk hjärnhinneinflammation hos en patient är skyldig att anmäla detta till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Därefter kommer smittspårning att inledas för att försöka hitta källan till infektionen.

När en person har insjuknat i epidemisk hjärnhinneinflammation kan man ge antibiotika i förebyggande syfte till personer (såsom familjemedlemmar) som har varit i nära kontakt med den infekterade. Vaccination kan också vara aktuell.

Personer som varit i kontakt med den sjuke under den senaste veckan bör söka sjukvård omedelbart om de får symptom på epidemisk hjärnhinneinflammation.

unisom pris apoteket hjärtat
få anacin på recept

beställa bentyl på faktura

Känner du dig stel i nacke och axlar? Med några enkla övningar kan du lindra och förebygga dina besvär på ett effektivt sätt. Övningarna tar bara ett par minuter.

Smärta i nacke och axlar är en av våra vanligaste orsaker till sjukskrivning, och det är framför allt kvinnor som drabbas. Anledningen till att man får ont är ofta en kombination av stress och felaktig arbetsställning, men även genetiska faktorer kan spela in.

Har man ett stillasittande arbete framför en dataskärm får musklerna arbeta statiskt under långa perioder och är man då svag i muskulaturen eller inte låter kroppen vila emellanåt, blir muskulaturen överansträngd. Har man dessutom mycket stress och oro på jobbet eller privat har kroppen en tendens att gå in i felaktiga rörelsemönster, som till exempel att man drar upp axlarna och/eller skjuter fram hakan, vilket gör att belastningen på kotor, leder och ligament runt nacken ökar.

Om du känner dig stel i nacke och axlar, är det därför viktigt att du själv försöker förebygga och lindra dina besvär innan det går för långt. Att ta korta men täta pauser under arbetsdagen är bra, passa gärna på att röra på dig samtidigt. Även regelbunden fysisk aktivitet på fritiden kan förebygga och motverka att besvären blir långdragna.

Har du svåra smärtor ska du alltid vända dig till läkare eller sjukgymnast.

Övningar kan göras både stående eller sittande. De sätter i gång blodcirkulationen och stretchar muskulaturen. Tänk på att försöka andas långsamt och om du står – ställ benen lite brett isär och slappna av i knäleder.

Övningarna tar bara några minuter att göra, så gör dem gärna flera gånger under dagen.

Lägg händerna på knäna eller låt dem hänga fritt längs sidan av kroppen. Lyft axlarna uppåt och mot öronen. Håll kvar där och spänn musklerna i nacke, axlar och armar. Håll kvar i fem sekunder, slappna av och sänk långsamt ner axlarna igen. Upprepa två gånger. Denna övning ökar blodcirkulationen i nacke och axlar och motverkar att vi spänner oss och stelnar till.

bupropion tabletter biverkningar
beställa propranolol billigt

bentyl med recept

De flesta patienter brukar kunna avsluta kortisonbehandlingen efter 2 år, men återfall är vanliga vid kortisonnedtrappning och förekommer också efter avslutad behandling. Minskning av kortisondosen och utsättandet av kortisonet bör därför ske under noggrann kontroll.

Om patienten har varit symtomfri ett år efter avslutad behandling är återfall mindre sannolikt. Vid återfall kan varaktig kortisonbehandling bli nödvändig.

Om sjukdomen inte kan fås under kontroll med kortison eller om underhållsdosen blir alltför stor är det möjligt att också ge immundämpande behandling med metotrexat eller azatioprin.

De nya s.k. biologiska antireumatiska läkemedlen har enligt enstaka fallrapporter haft gynnsam effekt men dessa läkemedel har ännu inte undersökts i större skala.

Patienter med polymyalgia rheumatica utan tecken på temporalarterit blir ofta symtomfria med lägre prednisondoser (12,5–20 mg per dygn). Dosen reduceras småningom beroende på symtom, blodsänka och CRP-nivå och i allmänhet har man efter 6 månader nått en underhållsdos på 5–7,5 mg. Endast ett fåtal patienter kan upphöra med kortisonbehandlingen under det första året.

Hög ålder och kortisonbehandling innebär att patienter med temporalarterit och polymyalgia rheumatica löper stor risk för osteoporos. I samband med insättande av kortison bör alla få förebyggande behandling mot osteoporos i form av kalcium och D-vitaminpreparat. Om bentätheten är låg rekommenderas tilläggsmedicinering i form av bisfosfonat.

Under kortisonbehandlingen är viktökning, tunn och skör hud och grå starr vanliga komplikationer och det finns skäl att följa med patientens blodsockernivå, blodtryck och vätskebalans.

När behandlingen väl har påbörjats är prognosen god. Temporalarterit och polymyalgia rheumatica påverkar inte livslängden. Sjukdomarna blir i allmänhet inte kroniska men en del av patienterna blir tvungna att använda kortison varaktigt.

Omkring 10 procent drabbas av bestående synnedsättning, men det är mycket ovanligt att synen påverkas om patienten i tid har fått adekvat kortisonbehandling. För att synen skall kunna räddas hos patienter med varningstecken såsom övergående synnedsättning, måste kortisonbehandling sättas in utan dröjsmål.

Texten har tidigare publicerats i Reumaförbundets tidning Reuma-lehti

Reumaförbundets svenskspråkiga sida
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Huvudvärk beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom, men kraftig och ihållande huvudvärk skall alltid tas på allvar. Detta gäller speciellt barn och personer som plötsligt eller gradvis får huvudvärk utan att aldrig haft besvär tidigare.

Huvudvärk följs ofta åt av andra symptom som krasslighet, illamående, trötthet, öronsus, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter. Återkommande huvudvärk kommer i det långa loppet att påverka humöret. Många blir irriterade, deprimerade och/ eller håglösa.

Huvudvärk är, som alla andra smärtor ett meddelande om att något kan vara fel. Källan till smärtan är ofta felfunktioner i nackens muskler och leder. En och samma patient kan ha flera typer av huvudvärk. Dessa kan gå över i varandra eller likna varandra. Exempelvis kan det börja med en spänningshuvudvärk utlöst av en hård fysisk eller psykisk belastning. Om smärtan får fortsätta kan nackhuvudvärk bli nästa steg, som dessutom kan utlösa migrän. Ett annat exempel är patienten med kraftig spänningshuvudvärk, som efterhand utvecklar kronisk medicininducerad huvudvärk. Se förklaring nedan.

Spänningshuvudvärk, även kallad stresshuvudvärk
Smärtan känns på huvudets båda sidor.
Värken börjar ofta som muskelspänningar i nacke och skuldra och sprider sig till bakhuvudet och fram mot pannan. Känns ofta som ett stramt band.
Vanligtvis förekommer inget illamående eller någon förvarning.

Nackhuvudvärk, även kallad cervikogen huvudvärk
Orsak är oftast låsningar i nackens leder, som kan förvärras vid onaturliga nackställningar eller nackrörelser. Oftast sitter huvudvärken på ena sidan och förväxlas ofta med migrän. Nackhuvudvärk kan ge lättare överkänslighet för ljus- och ljud men inte alls lika uttalat som vid migrän. Den kan även ge nacksmärtor och stram muskulatur i övre delen av nacken

Migrän
Förvarnas ofta med karakteristiska synrubbningar så som flimmer, prickar eller blixtsken.
Smärtan känns pulserande och som regel bara på en sida av huvudet.
Vanligtvis är smärtan intensiv och den förvärras vid ansträngning.
Illamåendet och överkänslighet för ljus- och ljud hör till bilden.

Medicinskt inducerad huvudvärk
Långvarigt och intensivt bruk av smärtstillande mediciner är en av de vanligaste orsakerna till kronisk huvudvärk.

Felfunktion i nackens muskler och leder.
Huvud- och nackskador (bland annat pisksnärtskador).
Spänningar i käkar och bettfel.
Stress.
Biverkning av läkemedel.
Personer med migrän har en nedärvd överkänslighet i nervsystemet.
Menstruation och andra hormonella förändringar, speciellt hos dem med migrän.
Hjärnskakning.

Hortons huvudvärk är en ovanlig och invalidiserande huvudvärk som ofta drabbar män.

Huvudvärk kan också bero på annan sjukdom. Till exempel vid infektion med feber, högt blodtryck, förgiftningstillstånd eller cystor/hjärntumörer.

Har du huvudvärk en gång i veckan blir det 50 dagar om året! Sök hjälp innan huvudvärken blir en stor plåga för dig.

Många huvudvärkspatienter har stor nytta av kiropraktorbehandling. Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid att patienten som helhet. Samarbete mellan olika terapeuter kan vara av nytta. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed minska smärtan. Huvudsakligen används händerna i behandlingen.

För patienter med kronisk huvudvärk, kan regelbundna, uppföljande behandlingar vara ett bättre och tryggare behandlingsalternativ, än ett långvarigt bruk av smärtstillande läkemedel. (Jämför medicinskt inducerad huvudvärk ovan i texten).

sluta röka tabletter sumycin
prilosec salu

bentyl med recept

Huvudvärk efter att du druckit vin? Kanske handlar det inte bara alkoholen utan om en överkänslighet mot vissa ämnen. Visste du att naturviner utan svavel kan vara sämre för vissa huvuden och att det ibland bara handlar om att varva ned?

Både rött och vitt vin kan utlösa huvudvärk och ibland migrän. Vi har gjort en kartläggning över alla idag kända ämnen i vin som kan vara orsaken till obehaget, samt tittat på lösningar för hur du kan slippa det.

Det här är den vanligaste orsaken till olika reaktioner när det gäller vin. Alkoholen, eller de ämnen som bildas när den bryts ner, kan utlösa huvudvärk och migrän.

Känsliga personer kan reagera med migränanfall när kroppen tar upp histaminet. Histamin finns i nästan alla viner, men röda viner som har lagrats länge på fat innehåller extra mycket.

Kan framkalla huvudvärk och migränattacker. Mängden tanniner är störst i blå druvor och därför är röda viner mer troliga att orsaka huvudvärk.

Det är ett enzym som finns i ett flertal olika livsmedel såsom rött vin, choklad, soja och ananas. Äter man för mycket tyramin kan man få huvudvärk och feber, så kallad tyraminförgiftning, men det är mycket ovanligt.

Den som är känslig mot koppar kan få ont i huvudet av vitt vin.

Den som är känslig mot järn kan få problem med rött vin.

Ett ämne som ofta kommer upp när man pratar om vin och huvudvärk men det är väldigt få som är känsliga mot svavel och det är sällan en orsak till huvudvärk.

De flesta som dricker vin har upplevt att man kan drabbas av huvudvärk dagen efter. Kanske har man druckit för mycket, men ibland räcker det med ett par glas för att smärtan ska vara där. I första hand är det själva alkoholen som orsakar huvudvärken men vin innehåller även andra ämnen som kan ställa till med problem.

Histamin och tannin finns naturligt i druvans skal. Blå druvsorter med tjockare skal har en större mängd histamin och tannin, dessutom utsöndras tanniner vid fatlagring av vin. De personer som är känsliga mot dessa ämnen bör därför undvika kraftfulla och strama röda viner och viner som lagrats på ekfat. Ett alternativ på rött vin som innehåller låga doser av dessa ämnen är till exempel viner från Beaujolais tillverkade av druvsorten gamay som har ett tunt skal. Dessutom, om det är histaminet du är känslig emot kan det hjälpa att ta en allergitablett (antihistamin) innan du dricker vinet.

Enzymet tyramin som finns i olika livsmedel – såsom vissa ostar, salami och i rött vin – sägs kunna påverka en del människors migrän. Tyramin och histamin är båda biogena aminer. Nivåerna av dessa ämnen kan vara så mycket som 200 procent högre i röda viner än i vita. En av orsakerna är att många röda viner genomgår malolaktisk jäsning – en process som omvandlar äppelsyra till mjölksyra – där aminer frigörs.

Man pratar ofta om att svavel – eller sulfit som det står på flaskan – påverkar negativt och leder till migrän och huvudvärk men här finns inga klarlagda samband. Det är alltså inte bevisat att osvavlade viner – bland dessa de så kallade naturvinerna – skulle vara bättre för huvudet än andra.

Det paradoxala är faktiskt att ju mer svavel det är i vinet desto mindre tyramin. Av den anledningen kan ett industriellt vin innehållande mycket svavel vara lättare att hantera för huvudet för den som lider av tyramin-känslighet.

Claes Ehinger är läkare och specialist i allmänmedicin.

– Vin, eller rättare sagt vissa ämnen i vinet, kan utlösa migränbesvär. Vanligtvis är det röda viner, men det kan vara även vita, skriver han i ett svar på vårdguiden.se.