generisk mentat danmark

penegra dosering flashback

Om besvären är tillfälliga och lindriga behöver man inte söka läkare eftersom spänningshuvudvärk är ofarligt och ofta går över utan behandling. Men om värken är svår och inte går över kan man få hjälp av en läkare att klara ut vilka faktorer som utlöser huvudvärken, och hur de kan påverkas. Oftast har man själv en viktig del i behandlingen som kan bestå av flera åtgärder, till exempel

  • att lära sig förstå och göra något åt sin egen stress
  • att ändra arbetsställning eller ta fler pauser
  • att prova ut glasögon
  • att få hjälp av en tandläkare med tand-, tuggmuskel- eller käkproblem.

Det är också bra att öva på att lära sig slappna av. På 1177.se finns korta avslappningsövningar man kan följa. På apotek kan man köpa avslappningsprogram på skiva eller kassett. Det går också att köpa självhjälpsprogram mot huvudvärk enligt kognitiv beteendeterapi på internet.

Värktabletter som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon och Panodil, kan lindra spänningshuvudvärk men ska användas med återhållsamhet. Själva tabletterna kan också vara en orsak till huvudvärk. Läs mer om det nedan.

Om man har migrän får man återkommande anfall av svår sprängande eller dunkande huvudvärk i ena eller båda huvudhalvorna. Samtidigt mår man illa och är överkänslig för ljud och ljus. Om migrän inte behandlas kan den finnas kvar i två till tre dygn, men vanligen i 12-18 timmar. Utlösande faktorer kan vara stress, hormonsvängningar under menstruationscykeln och vissa födoämnen. En del av behandlingen är att försöka undvika stress och annat som man själv märker kan utlösa migrän.

Anfallen brukar minska om man äter och sover bra. Det kan också hjälpa med motion, avslappningsövningar och akupunktur. När man får ett anfall hjälper det att lägga sig och vila på en lugn och mörk plats. Om man somnar går det ofta över snabbare.

Receptfria värktabletter kan lindra värken men har man svårare migrän kan man behöva receptbelagda medel. Ofta kan medicinerna fungera bättre om man tar dem tidigt. Om man har hjärtbesvär, astma eller har haft magsår ska man först diskutera med en läkare vilka läkemedel som kan vara lämpliga.

Det är inte ovanligt att man får huvudvärk vid kraftig fysisk ansträngning, som tunga lyft. Värken släpper vanligen efter några timmar, men kan sitta i upp till ett dygn och är oftast ofarlig.

Om man däremot får en intensiv och plötslig huvudvärk i samband med en orgasm, ska man åka in till en akutmottagning på sjukhus. Det kan i ovanliga fall betyda att man fått en hjärnblödning.

Om man tar huvudvärkstabletter mycket ofta kan det efter en tid uppstå kronisk huvudvärk som beror på själva medicinen. Det finns en risk för att man blivit beroende av tabletterna, och då kan det vara svårt att sluta med dem utan hjälp.

Ofta är denna typ av huvudvärk dov, diffust utspridd i hela huvudet och ibland har man samtidigt ringande ljud i öronen. Man kan få hjälp av läkaren med förslag på andra mediciner och hjälp med att antingen direkt eller gradvis minska mängden huvudvärkstabletter.

Det finns också många läkemedel som kan ge huvudvärk som biverkan, till exempel nitroglycerin. Huvudvärken beror alltså inte på att man är beroende av läkemedlet. Om man misstänker att man får huvudvärk av sin medicin bör man prata med sin läkare

Typiskt för bihåleinflammation är att man samtidigt med huvudvärken har tjock, gröngul snuva. Huvudvärken sitter i kinden, pannan eller nacken och blir värre om man rör huvudet hastigt eller lutar sig framåt. Oftast går besvären över av sig själv men ibland kan man behöva kortisonsprej eller antibiotika, och i enstaka fall få bihålorna spolade och tömda.

Hortons huvudvärk visar sig genom perioder med anfall av en ensidig och närmast outhärdlig sprängande eller skärande smärta som sitter i eller omkring ögat. Anfallen kommer regelbundet under en viss tid på dygnet, ofta på natten. Ofta blir ögat rött och tåras under anfallet, samtidigt som näsan kan rinna på den drabbade sidan.

Huvudvärken sitter i under en kvart upp till tre timmar men varar vanligtvis omkring fyrtiofem minuter. Perioderna varar vanligtvis 6–8 veckor och därefter kan man vara helt utan besvär.

Sjukdomen är vanligare hos män. Alkohol kan vara en utlösande faktor.

Som behandling mot anfallen är det effektivt att få injektioner med läkemedel under huden. I vissa fall får man ta tabletter för att förebygga Hortons huvudvärk. Vid svåra anfall kan man få andas in syrgas.

phenergan två tabletter

dosering penegra hund

Har sedan en tid jobbigt med oregelbunden puls. Jag tar den själv och efter t ex 10 slag gör den ett uppehåll på 1 slag. Därefter går den i normal […]

Pulsen känns komma i ojämn takt. Är det normalt? Svar Pulsen vid förmaksflimmer är oregelbunden och ligger ofta mellan 70-100 per minut beroende på aktivitetsgrad och stämningsläge, då stress och […]

Lider av paroxysomalt förmaksflimmer sedan några år tillbaka. Jag fick det när jag var 47 år och varit utsatt för mycket intensiv stress under cirka 1år. Jag led inte av […]

Är det vanligt bland elitidrottare att man kan få arytmier eller sk flimmer? Svar Det finns ganska lite information kring denna fråga. Det har påståtts, lite oklart hur välunderbyggt det […]

Jag är 60 och har haft flimmer i sex år och genomgått 9 elkonverteringar. Ingen av konverteringarna har hjälpt mer än någon vecka. Jag gjorde den senaste för ca 10 […]

Jag har stora problem med att sova. Är jättetrött när jag släcker lampan, fem minuter senare klarvaken. Känner även hjärtslagen tydligt vilket gör mig orolig. Jag äter kortison och har […]

Jag är 36 år och fick ett fladder i bröstet för två veckor sedan. Typ samma känsla som när man får reda på en överraskning. Sedan har det fortsatt att […]

Jag är en kvinna på 34 år. Jag har under några år känt av att mitt hjärta slår lite hårdare och oregelbundet ibland. Men nu senaste dagarna har det varit […]

Kan man efter lyckad elkonvertering och medicinering (Waran) för persisterande förmaksflimmer förvänta sig bättre ork och att det går att bygga upp konditionen igen? Är det vanligt att tröttheten och […]

kan man beställa malegra fxt
köpande extra super viagra

köpa generisk penegra

Just nu arbetar han med ett nytt projekt, som handlar om att testa individanpassad rehabilitering. Varje persons rehabiliteringsprogram utformas efter individens undersöknings– och testresultat. Detta ska jämföras med rehabprogram som är standardiserade och lika för alla i gruppen.
– Målet är att få bättre kunskap om effektiv individanpassning så att vi ökar träffsäkerheten. Vi vill också få möjlighet att tidigt identifiera vilka som har besvär. Ju förr man får rätt behandling desto mindre är risken att få kroniska besvär.
Mycket kan man förebygga om man tidigt kan upptäcka störningar och sedan sätta in riktade insatser.
– Det ligger i linje med vår forskningsidé, säger Martin Björklund.
Men relativt sett satsas det lite pengar i Sverige på forskning om rörelseorganens sjukdomar och belastningsskador jämfört med andra områden. Ändå kostar dessa problem samhället stora pengar och mycket lidande, det visar Försäkringskassans statistik.
– Staten borde göra en särskild satsning på ett så angeläget område. Det skulle ge mycket tillbaka, framhåller Mats Djupsjöbacka.

Negligera inte värk utan sök genast hjälp.

Kontrollera om du har rätt glasögon.
Se till att ha bra belysning på arbetsplatsen

Rädslans funktion är att varna och skydda oss från sådant som kan göra oss illa. Rädslan fyller alltså en viktig roll i våra liv. Eftersom rädslan är en så väsentlig och primitiv kraft styr den våra liv i mer eller mindre hög grad.

Om man har ett reaktionssystem som aktiveras alltför lätt och i onödan kan man utveckla en ångestsjukdom. Det primitiva alarmsystemets reaktionsmönster med panik- och flyktbeteenden slår till fast det inte ska, som ett larm som falsklarmar. Att leva med ångest tar kraft och energi och gör det svårt att orka och klara av ett vanligt vardagsliv med arbete, familj, fritidsintessen och vänner. Ångestsjukdomar kan på så sätt innebära avsevärda funktionsnedsättningar.

Varför är en del mer rädda än andra?

Hos alla däggdjur är en del individer mer rädda än andra. Vårt genetiska arv påverkar alltså hur pass rädda vi kommer att vara under livet. Vissa individer föds med ett extra känsligt alarmsystem, medan det för andra är tvärtom. För oss människor gäller att ungefär 15% är födda med ökat anlag för rädsla, och omkring 30% är mer orädda än genomsnittet. En ”rädd” individ är känslig för negativa upplevelser och för vad andra tycker. Hon är ofta en smula hämmad, allvarlig, ordentlig och pessimistisk. En ”orädd” individ trivs med att ta risker. Hon bryr sig inte lika mycket om vad andra tycker, kan vara impulsiv och ibland aggressiv. Hon har också en mer optimistisk läggning.

Anledningen till att ”de rädda” individerna inte har gallrats bort under miljontals år av evolutionärt naturligt urval, är att det faktiskt finns vissa fördelar med ökad rädsla. De rädda löper mindre risk att skadas eller dödas. De utgör också utmärkta spejare som upptäcker alla faror och kan varna de andra. ”De rädda” är alltså viktiga för flockens överlevnad.

Människor som lider av ångestsyndrom bär ofta på en skam- eller skuldkänsla över detta. Kanske kan det vara en tröst att veta att evolutionen har sett en mening med oss, och att vår känslighet kan vara en medfödd egenskap som vi varken kan rå för eller behöver skämmas över!

Ungefär var tredje person kommer någon gång i livet att utveckla ett ångestsyndrom.

Ångest, nedstämdhet, depressioner, fobier och annan psykisk ohälsa är väldigt vanligt. För den som drabbas känns det dock ofta som att man är ganska ensam om problemen. De skamkänslor och den tystnad som fortfarande råder kring psykisk ohälsa gör att många gör allt för att dölja problemen för omgivningen.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns fungerande behandlingar och gott hopp om att kunna leva ett liv utan handikappande ångest. Även om det inte känns så när allt är som svårast.

Det finns dock inte en behandling som passar alla utan det kan ta tid att hitta en fungerande behandling. En kombination av läkemedel och psykoterapi – ofta kognitiv beteendeterapi – kan många gånger vara bra. Det är inte ovanligt att man måste prova olika läkemedel i samråd med en kunnig och engagerad läkare innan man hittar det som fungerar. På samma sätt kan det ta tid innan man får möjlighet eller hittar en psykoterapeut som det känns rätt med.

För tips om vad man kan tänka på när man söker psykoterapi kan vi rekommendera boken ”Jag tror jag måste prata med någon: en guide till terapi” av Jenny Rickardsson. Natur & Kultur (2014)

För den som inte vill eller har möjlighet att gå i psykoterapi kan terapi via nätet vara ett bra alternativ. Man kan också arbeta på egen hand med KBT-tekniker, med hjälp av en bra självhjälpsbok. Titta gärna i vår Boktipslista.

Ge inte upp om du inte hittar rätt läkare, psykoterapeut eller behandling direkt. För många krävs det en hel del envishet innan man hittar rätt i vården. Man måste också vara beredd på att man måste jobba med att utsätta sig för det som skrämmer. Undvikandebeteenden stärker ångesten men exponeringsträning försvagar den.

En hälsosam livsstil med sömn, bra mat, minskad stress och så vidare minskar sårbarheten. Fysisk träning och motion är bevisat effektivt mot ångest och nedstämdhet. Många kan också ha god hjälp av att lära sig någon form av avslappningsteknik.

Kom gärna till oss på ÅSS – vi kan stötta dig genom att dela med oss av våra erfarenheter hur man kan arbeta mot ångesten och för ett liv i frihet.

Panikångest kännetecknas av plötsliga anfall med snabbt stigande ångest, overklighetskänslor samt hjärtklappning, andningsbesvär, smärtor i bröstet, yrsel och andra kroppsliga symtom som svettning, illamående, klump i halsen, domningar. Ofta tror man att man ska svimma, dö, få en hjärtattack eller ”bli tokig”. Rädslan för nya attacker, ångest för ångesten, vidmakthåller problemen och kan innebära att livet begränsas och snävas in allt mer. Det är viktigt att komma ihåg att de kroppsliga reaktionerna vid en panikattack inte är farliga, även om upplevelsen kan vara oerhört skrämmande.

Den som har generaliserat ångestsyndrom oroar sig mer eller mindre hela tiden, för stort som smått. Man grubblar och tänker skrämmande katastroftankar där ”det värsta” framstår som ett realistiskt scenario. När ett problem är löst finns det tio nya att oroa sig för. Man blir rastlös, spänd, stresskänslig och irriterad. Sömnen påverkas och det uppstår ofta en mängd kroppsliga symptom som värk i kroppen, huvudvärk, yrsel och hjärtklappning. När man lever med GAD tar det mycket kraft och man blir därför snabbt uttröttad. Det är inte ovanligt att man med tiden även blir nedstämd eller deprimerad, vilket inte är så konstigt med tanke på hur mycket kraft som ångesten tar och hur mycket den begränsar livet.

Social ångest kännetecknas av en ständig rädsla för att göra bort sig i sociala situationer. Tankarna är ofta mycket negativa och självkritiska. Man tänker att andra ser ned på en, tycker att man är ful, dum eller konstig eller att man inte duger något till. I själva verket underskattar man ofta sin egen förmåga och drar förhastade slutsatser om vad andra tycker. Innan en social situation oroar man sig, under själva sammankomsten har man svårt att vara närvarande eftersom man hela tiden bevakar vad man själv säger och gör och efteråt ältar man hur man uppförde sig och förstorar alla ”misstag”. Kroppsliga symptom är vanligt, som till exempel hjärtklappning, darrningar, svettning, svimningskänsla, muntorrhet, rodnad, diarré och yrsel. Skillnaden mot vanlig blyghet är att rädslan vid social ångest blir ett stort hinder för att man ska fungera normalt i sin vardag.

nu sista veckorna har jag haft huvudvärk nästan hela tiden o även hela dagarna och ibland för så ont så jag har lagt mig o vila men huvudvärket går inte över, även jätte tryck i nacken. Värket började för två veckor vecka sen tror jag.. Är veckan 15 nu och jag vill inte ta tablett utan försöker undervika helt. Vad ska jag göra, ska ringa till barnmorska nästa vecka..ha det så gött

Jo jag fick också kraftig huvudvärk, ibland ren migrän, fast jag aldrig har haft det.

Jag vilade ut det och numera (vecka 18) så är det borta. Kan känna det ibland då jag åker bil, pga luft trycket tror jag.

Så det är bara vila i ett mörkt rum eller ta en alvedon.

Köp hem niferex från apoteket och ta en järntablett om dagen så ska du se att det går över. Säkert bara järnbrist!

Jag mådde också jättedåligt tills jag började ta Niferex -rena mirakelmedicinen!

emsam säker+beställning
compazine till hund dosering

vad kostar penegra med recept

Jag är evigt tacksam att jag får ha er i mitt liv! Ni vet vilka ni är… <3

Fram tills för ungefär en månad sen hade jag aldrig gått på en hockeymatch i hela mitt liv. På sin höjd kunde jag kolla på tv när Tre Kronor spelade.

Men sen lärde jag känna Hjärtevännen. Hennes äldsta son spelar hockey, och en dag frågade hon om jag ville följa med på en match. Varför inte, tänkte jag och hängde på. Nu är jag fast!:)

Idag var det match igen och sonens lag vann med 5-3. Heja!

I vanlig ordning har det varit tyst här en längre tid. Men det har sina anledningar. Jag har varit tvungen att lägga fokus på annat, har inte haft tid/lust/energi att skriva. Den välbekanta, men ack så ovälkomna, inkräktaren panikångest har åter gjort entré i mitt liv.

För några veckor sen var jag hos läkaren. Min tanke med det var att jag skulle försöka få till någon slags samtalskontakt. Jag var helt övertygad om att det var min depression som var tillbaka, och att det skulle räcka med att prata med någon. Som vanligt förminskar och förtränger jag mina symptom. Tänkte att det väl inte var så farligt egentligen. Så dåligt mådde jag väl inte?

När jag kom till läkaren så ställde hon tre-fyra frågor, och så sa hon ”Det här är inte depression. Du har ångest, panikångest.
Helt plötsligt föll en massa bitar på plats. Varför hade jag inte ens tänkt i de banorna? Jag fick diagnosen för sju-åtta år sen och borde logiskt sett ha känt igen symptomen. Det här är inte första gången, liksom. Men mår man dåligt så ser man inte alltid logiken. När läkaren väl satte ord på det så blev allt så solklart.

Jag gick från läkarbesöket med ett recept på fyra olika mediciner, och en återbesökstid. De första veckorna med medicin var ganska jobbiga, men det var jag medveten om att de skulle vara och det var alltså inga konstigheter med det. Efter ett tag började det stabilisera sig och jag mådde faktiskt ganska hyfsat.

Ända tills häromdagen. Jag vet att jag pga ångesten har oerhört svårt att hantera stress. Vardagsstressen på jobbet går någorlunda bra, där bygger trots allt mycket på rutiner och jag kan styra mycket själv för att minska stressen i största möjliga mån. Men så dök det upp en situation där jag inte hade någon som helst kontroll och ingen möjlighet alls att styra. Det blev för mycket och jag fick panikångestattacken from hell. Klarade inte ens av att ta mig från jobbet, utan blev tvungen att stanna kvar i 1,5 timme efter att min arbetsdag var slut. Först då hade ångesten lugnat sig såpass att jag kunde ta mig därifrån.

Sedan dess har jag varit oerhört låg. Igår kämpade jag mig igenom dagen på jobbet, men fick gå ifrån med jämna mellanrum för att överhuvudtaget klara av det. Så ska det inte behöva vara. Jag VILL inte må såhär, men nu är det så och jag kan inte göra mycket åt det. Jag har tur som har förstående kollegor. De lät mig få mina andningspauser, men trots det så mådde jag verkligen skit. På kvällen sen var det APT och julbord med jobbet. Hur kul är det att vara social när man helst av allt bara skulle vilja lägga sig under ett täcke och gråta? Under julbordet uppstod dock en situation med en spindel som faktiskt fick mig att slappna av och få skratta ordentligt. Jag och min nya kollega, vi kan kalla henne Hjärtevännen (hon har på oerhört kort tid även blivit en fantastisk vän), kunde knappt sluta skratta. Det kändes så befriande att äntligen känna ångesten lätta lite. Visst fanns den kvar, men just där och då var den faktiskt inte så jobbig. Dessutom hade jag min älskade Vapendragare vid bordet, vilket kändes tryggt. Hon vet, hon förstår och hon finns där.

Imorse däremot var det inte kul. Jag kom inte ens ur sängen pga ångesten. Ringde till jobbet och sjukanmälde mig. Fanns liksom inga andra möjliga alternativ just där och då.

Det som stör mest är att mitt val har blivit ifrågasatt. Det fanns två valmöjligheter, och hur jag än hade valt så hade det varit fel. Hur i hela friden ska jag då kunna välja rätt? Jag valde det alternativet som kändes bäst för mig, jag hade inte kunnat välja annorlunda. Därför känns det för jävligt att jag ska behöva försvara mig och motivera varför jag valt som jag gjort. Tro mig, jag är inte hemma från jobbet för att det är kul eller för att jag är lat. Jag hade verkligen velat vara där, men OM jag hade åkt till jobbet idag så hade jag varit en usel pedagog, och det hade inte varit bra för barnen. De förtjänar bättre än så. Därför valde jag att stanna hemma, och helt enkelt ladda batterierna under helgen och ta nya tag på måndag. Men tydligen var det också fel.

Men såhär är det, såhär är jag just nu. Välkommen till min verklighet…

Jag har aldrig älskat hösten, men sen pappa dog har varje höst varit extra jobbig. Sorgen finns alltid där, men när hösten kommer är det så påtagligt att hans dödsdag snart kommer igen.

På nåt sätt har jag vant mig vid, och accepterat att pappa inte finns här längre. Samtidigt kan jag inte förstå att jag har klarat mig utan honom i snart fem år. FEM ÅR?! Det var ju alldeles nyss det hände? Det var alldeles nyss jag satt där med hans hand i min och såg honom ta sitt sista andetag. Alldeles nyss som jag satt där och sjöng för honom. Alldeles nyss? Nej. Det är nästan fem år sen. Totalt obegripligt.

Obegripligt, och för jävligt.

Jag vill ha honom tillbaka.

köpa generisk kamagra oral jelly
etodolac recept sverige

köpa penegra snabb leverans

har du skadat nacken högt upp/huvudet någon gång?

Hej!
Jag har också ett tryck i huvudet på vänster sida.
Har varit mycket stressad och gått igenom en depression.
Jag har mycket problem med nacken.
Det trycker bakom ögat och näsan och vid bihålan, jag känner mig konstigt lullig i bakhuvudet.
Det kan komma flera gånger om dagen, men varar inte så länge.
Jag har haft detta i ca 1 1/2 månad.
Jag är livrädd att det ska vara hjärntumör, men jag har nog en släng av hypokondri.
Det gör inte ont när det trycker, men det är väldigt obehagligt.

Till Janis
Det låter def. som Hortons Huvudvärk. Topg läkarna upp det?

Jag har varit hos läkare nu så att det räcker, de vill inte ge sig med att det bara är stress, det börjar kännas bättre nu. Men får, jag vet knappt längre om det bara är inbillning, får fortfarande tillbaka värken i huvudet med jämna mellanrum det är som hugg i skallen som övergår till en tunghet i huvudet, ibland oxå i örat.. Jag har börjat ignorera värken eftersom de säger att det är psykiskt. Man vågar ju knappt höra av sig till vårdcentralen längre.. Ska dock till ögonläkare snart eftersom de inte kan förklara att jag blir illröd i ena ögat. Men det var definitivt inte snack om hortons när jag var där.

Hej, känner igen många av dina sympom, speciellt tungheten och värken i huvudet. Det värsta för mig är ändå värk och tryck i båda öronen men speciellt ena ( vänster ) och så blir jag precis som dig helt röd i ögat ( vänster ). har varit och kollat b la röntgen i huvvudet men de hittar ingenting.
Blodtryck och allt sånt var bara bra med. Fick till svar att det förmodligen rör sig om migrän ( stress) eller möjligtvis virus, men jag har inte fått nånting för värken.
Känns som man inte blir tagen på allvar.

jag förstår precis.
jag har också ett tryck i huvet.
det enda svar man får är att det är migrän.
för 1år sen drabbades jag av en andra blodpropp i benet.
kanske någon som kan hjälpa mig samtidigt med ev smärtstillande som läkarna inte kan få fram.
har idag citodon på max dvs inga fler alvedon får ju inte heller ta ipren eller liknande.
snälla kan någon hjälpa mig

hej, jag undrar jag har haft ont i mitt huvud i 2 veckors tid det lixom trycker i huvudet mest i panan och runt ögonen, jag har provat att ta både ipren o panodil ingenting hjälper försökt att sova, men det hjälper inte heller, tror du det kan vara en infektion i huvudet?

till angelica.
tror inte det är en infektion i huvudet, har aldrig hört talas om det. kan vara migrän eller hortons huvudvärk.
jag har också tryck runt ögon och i pannan mellan ögonen som många andra här beskriver. inte så ofta det gör ont mest är det enormt obehagligt. inga tabletter hjälper här heller. detta orsakar också att man känner sig väldigt trött och seg i huvudet för det mesta.
känns som någon typ av strålning men det är kanske stress och/eller hortons. värst är att det är konstant, nästan aldrig helt borta.

dosering av pristiq
beställa kytril england

penegra säker+beställning

Blodförtunnande läkemedel kan öka risken för subduralblödning. Waran och andra proppförebyggande läkemedel är exempel på sådana blodförtunnande läkemedel.

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden.

Igår var det ännu en dag med strålande solsken! Så himla härligt! Efter frukost satt jag på balkongen i bara trosor och linne.

Det var supervarmt! Jag dammade av allt damm och pollen och satte upp solcellslyktorna. Så nu har jag smygstartat balkongfixet!

Senare så blaska jag av mig och knatade till centrum och handlade. Bara basarer, så ingen kul shopping, tyvärr. Hem igen, åt och sen åkte jag över till Anita.

Nästanguddottern var oxå där och vi åkte ut till stallet tillsammans. Anita höll i 2 lektioner och sen red hon och Nästanguddottern. Jag klappade på hästar, främst Pricken, min favvo!! Världens goaste ponny, som är duktig men oxå ganska lat. Gör inte mer än han måste. Det kan jag känna igen mig i….

Jag fick oxå vara hundvakt åt Hannes ena hund. En väldigt sällskaplig labrador som inte alls ville vara ensam medan matte tränade med den andra hunden. Så jag hade trevligt sällskap när jag tittade på de som red.

När Anita och Nästanguddottern red hade vi lämnat hem hundarna och jag var hindervakt i stället. Man är aldrig sysslolös nån lång stund när man kommer till stallet!

Det var kul att träffa gamla stallkompisar igen, både tvåbeningar och fyrbeningar!

När jag kom hem så tog jag en kopp lattekaffe och en smörgås och tittade på Gift vid första ögonkastet innan jag duschade och la mig. Nöjd med en bra söndag!

Nu måndag och jag är på väg mot jobbet. Ha en bra dag!

Igår drog jag hem till Nettis, Toyboy och barnen på förmiddagen. Bäbis var hängig och låg mest i soffan, tyvärr. Men Korven var pigg och mådde bra!

Vi var ute på tomten medan Toyboy spacklade och satte upp något på väggarna. Vet inte vad det kallas… Och Nettis dammsög och fixade lite annat inne.

Sen fikade Nettis, Korven och jag på uteplatsen på framsidan. Så skönt väder! Vi skrattade åt att Korven nya solhatt ser ut som en lampskärm!

Men är man så där söt så passar man även i en lampskärm!

Toyboy drog iväg på nåt och Nettis åkte till stallet för att fixa lite med Xantus så jag och barnen var kvar själva hemma. Korven passade på att ta en middagslur.

Sen när mamman och pappan och även Orreborre, Amina och Dennis kommit så grillade Toyboy kyckling, haloumi och grönsaker. Och vi satt i pensionärskuvösen och drack rosévin.

Och där och då bestämde sig Korven för att nu skulle hon krypa! Först några få, lite tveksamma kryp-steg. Som jag och Dennis såg och jublade åt! Vi uppmärksammade Toyboy på undret och ropade ut Nettis som var inne just då. Och så försökte vi få henne att göra om det. Och så klart gjorde hon det!! Kröp som om hon aldrig gjort annat! Så strax innan 8 månader så kryper hon nu!

Lilla godingen! Stolt storasyster ser oxå på när lillasyrran övar. Här hade hon inte riktigt knäckt koden än.